A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Äldreministern gav löfte på vårt seminarium

Äldreminister Åsa Regnér frågas ut av SPRF:s ordförande Jöran Rubensson.

Under vårt seminarium om fallolyckor lovade äldreminister Åsa Regnér att återkomma med en strategi för att minska antalet fallolyckor. Och experter på området visade på fakta och framgångsfaktorer.

2015-02-03 Fallolyckor orsakar fem gånger fler dödsfall än trafikolyckor. Liksom det finns en nollvision gällande trafikolyckor vill PRO se en målsättning för arbetet mot fallolyckor.  

– Vi utmanar de nya ministrarna att ta ett ordentligt tag i de här frågorna. Under mandatperioden är det rimligt att halvera antalet fallolyckor, sa PRO:s ordförande Curt Persson under PRO:s seminarium om fallolyckor.

Äldreminister Åsa Regnér, som deltog i seminariet om fallolyckor, lovade att diskutera en målsättning.  

– Vi startar ett arbete redan nu och återkommer med en strategi där måldiskussionen kommer in, sa hon.

Utöver strategin meddelade Åsa Regnér att frågan om fallolyckor blir en del av arbetet i en kvalitetskommission som ska tillsättas under våren.

– Kommissionen ska arbeta i två till tre år med att ta fram förslag när det gäller äldreomsorgen. Det handlar om att ge förutsättningar till kommuner och landsting, sa äldreministern.

Professor Yngve Gustafson föreläste bland annat om läkemedelsbiverkningar.

Läkare saknar kunskap

Under seminariet gav Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, och Jan Schyllander, utredare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, en rad fakta.

– Den vanligaste orsaken till fallolyckor är läkemedelsbiverkningar. Läkare saknar kunskap om att använda läkemedel till äldre. De behandlar symptomen istället för att ta reda på orsaken bakom fallolyckan, sa Yngve Gustafson.

Jan Schyllander vill se att arbetet mot fallolyckor genomförs på liknande sätt som det mot trafikolyckor.

– Jag har arbetar i tjugo år och sett statistik över vad som lyckats. Nollvisionen mot trafikolyckor är imponerande. Där finns etappmål med strategier och när man halkar efter med etappmålen tillförs mer resurser, sa han.

Inga stora kostnader

Idag lägger samhället 43 miljarder per år på att förebygga trafikolyckor. 3,4 miljarder per år går till att förebygga fallolyckor, varav hälften läggs inom näringslivet.

– Det går att minska fallolyckorna utan stora kostnader. E-hälsomyndigheten har ett dataprogram som blixtsnabbt kan analysera de olämpliga förskrivningarna i hela landet. Det är sorgligt att det inte används, sa Yngve Gustafson. 

Seminariet om fallolyckor arrangerades av PRO, SKPF och SPRF. 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.