A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Äldrebarometern

När PRO:s medlemmar betygsatt bland annat kvaliteten på äldreomsorgen, tillgången på äldreboenden och samhällets stöd och anpassning till äldres levnadsvillkor har resultaten försämrats sedan 2012. Samtidigt får de kommuner som aktivt involverar äldre via pensionärsråd högre betyg.

2015-08-12 Äldrebarometern 2015 pekar nedåt

När PRO:s medlemmar betygsatt bland annat kvaliteten på äldreomsorgen, tillgången på äldreboenden och samhällets stöd och anpassning till äldres levnadsvillkor har resultaten försämrats sedan 2012. Samtidigt får de kommuner som aktivt involverar äldre via pensionärsråd högre betyg.

 -De som arbetar medvetet med att involvera pensionärer via pensionärsråd för att förbättra kvaliteten på boende, äldreomsorg och annat lyckas bättre än andra. Det handlar om att visa en seriös vilja att förbättra villkoren för oss äldre. Vi vill att det ska bli obligatoriskt med pensionärsråd i kommunerna och detta styrker oss i vår uppfattning, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg.

Bästa kommuner för äldre att bo i 2015, enligt PRO:s medlemmar, är Svedala och Emmaboda. Det visar PRO:s nya stora äldrebarometer, där drygt 1800 PRO-medlemmar betygsatt och kartlagt 181 av landets kommuner.

Det är stora skillnader mellan olika kommuner i kvalitet på boende, äldreomsorg, kollektivtrafik, tillgänglighet och information anpassad till äldres behov. Lägst betyg får många kommuner när det gäller boendet, bland annat för dålig tillgång till trygghetsboende och tillgänglighet i det befintliga boendet. Även aktiviteter och gemenskap får lågt betyg, liksom kollektivtrafiken, med ett snittbetyg på 2,4 på en skala från 1 till 6. Högst betyg får kommunerna generellt sett för information och kommunikation, men på de få områden som får högre betyg är ökningen blygsam.

- Vår äldrebarometer visar på en nedåtgående trend och det är allvarligt. Särskilt oroande är bristen på bra boende för äldre. Nu ska vi använda resultaten i vår undersökning för att påverka bland annat bostadsförsörjningsplanerna som arbetas fram i kommunerna. Vi förutsätter att kommunerna tar del av den kunskap och kompetens som finns bland oss äldre, säger Christina Tallberg.

Det går inte att göra någon direkt koppling mellan politisk majoritet, skattesats eller kommunstorlek och vilket betyg kommunen får i Äldrebarometern. De två bästa äldrekommunerna uppmärksammades på PROs kongress den 12-14 juni.    

Läs mer

Mer fakta om Äldrebarometern 2015

  • 1800 frivilliga PRO-medlemmar har under hösten 2014 och vintern/våren 2015 kartlagt hur 181 kommuner klarar av att ge äldre bra livsvillkor.
  • Sammanlagt 27 punkter inom åtta områden som påverkar äldres livssituation har betygsatts från 1-6: tillgänglighet, boende, transporter, gemenskap och aktiviteter, deltagande och inflytande, åldersdiskriminering, information samt omsorg, vård och service.
  • Senast Äldrebarometern genomfördes var 2012.

 

Läs hela rapporten här länk till Äldrebarometern Läs mer

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.