A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vård & omsorg

Äldre får felaktiga läkemedel

Apotekspersonal och läkemdelsförpackningar

55 procent av patienterna som var 65 år eller äldre fick läkemedel mot sjukdomar de inte diagnosticerats för och för patienter över 80 år var siffran ännu högre.

2015-05-13 Det framkommer i en doktorsavhandling från Lunds universitet. Att äldre förskrivs för många läkemedel och ibland helt olämpliga läkemedel är en bild som PRO känner igen. Sedan 5 år tillbaka bedriver PRO tillsammans med SPF Seniorerna och Apoteket AB projektet ”Koll på Läkemedel”. Syftet är dels att informera och utbilda våra medlemmar så att man själv kan agera för en bättre läkemedelsbehandling men också för att uppmärksamma förskrivare på den ”Okloka listan” som är en förteckning över olämpliga läkemedel för äldre patienter. Koll på Läkemedel har som mål att: 

  • Halvera multimedicineringen i åldersgruppen äldre än 80 år (80+). Den andel av befolkningen som är 80 år och äldre och som under 2010 hämtat ut tio eller fler olika läkemedel på recept ska halveras fram till år 2017.
  • Halvera användningen av olämpliga läkemedel i åldersgruppen 80+. Den andel av befolkningen som är 80 år och äldre och som under 2010 hämtat ut olämpliga läkemedel ska halveras fram till 2017.
  • Alla över 75 år med fem eller fler läkemedel på recept ska erbjudas minst en läkemedelsgenomgång årligen. Den egna läkaren som genomför läkemedelsgenomgången agerar som dirigent och tar ansvar för den äldres hela läkemedelsbehandling.
  • Högst ett generiskt utbyte ska få ske under ett recepts giltighetstid och för personer 75 år och äldre ska generiskt utbyte inte förekomma. Koll på läkemedel ska verka för att reglerna för generiskt utbyte för äldre patienter ändras så att målet uppnås. 

Mer om koll på läkemedel finner du på www.kollpalakemedel.se

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.