Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

PRO:s boendepolitiska program

 1. 350 000 nya bostäder för äldre inom en femtonårsperiod!

 2. Varav 35 000 nya lägenheter inom vård- och omsorgsboenden inom en femtonårsperiod!

 3. Stärk bostadsförsörjningslagen – inför sanktioner för de kommuner som inte lever upp till lagen.

 4. Kraftfulla åtgärder från stat och kommun för att förbättra tillgängligheten till bostäder och boendemiljöer.

 5. En boendeplanering för blandade befolkningsgrupper.

 6. Ökade satsningar på välfärdsteknologi.

 7. Tillgång till service i bostädernas närmiljöer.

 8. Rimliga boendekostnader.

 9. Statlig finansieringsgaranti där marknaden inte fungerar.

 10. Ökat inflytande för äldre – lagstifta om kommunala pensionärsråd.

 11. Skapa förutsättningar för alternativa boendeformer.