Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

FOTO: Pixabay

Projekt & påverkan

PRO och övriga pensionärsorganisationer arbetar tillsammans för att pensionssystemet ska bli bättre. Flera konstruktiva förslag har överlämnats till regeringen.

Dagens pensionssystem
1994 tog riksdagen beslut om nuvarande pensionssystem och 2001 betalades de första pensionerna enligt det nya systemet ut. När stora reformer genomförs brukar de följas upp och utvärderas men åren gick utan att något presenterades.

Pensionärsorganisationerna har föreslagit att den nuvarande balanseringen av pensionerna, den s.k. bromsen, ska tas bort. Vi vill att, som det var tänkt, pensionerna ska följa den ekonomiska utvecklingen i samhället. När det går bra för Sverige ska det gå bra för löntagarna och pensionärerna. Går det dåligt ska vi dela på bördorna.

Det handlar om att inte lämna över bördorna på kommande generationer. Vi vill att våra barn och barnbarn ska få ett pensionssystem som de kan lita på och leva av. De medel som finns i det nuvarande premiepensionssystemet ska föras över till inkomstpensionssystemet och det fondbelopp var och en sparat ihop ska bokföras på hans eller hennes eget konto.


Så vill vi förbättra pensionssystemet:

  • Höja pensionsavgifterna
  • Överföra pensionsavgifter över intjänandetaket till pensionssystemet
  • Omfördela arvsvinsterna till dem med lägst pension
  • Slopa bromsen, den automatiska balanseringen i det allmänna pensionssystemet
  • Halvera normen på 1,6 procent vid följsamhetsindexering av tilläggs- och inkomstpensioner
  • Räkna upp garantipensionen med inkomstbasbeloppet
  • Avveckla premiepensionssystemet och föra över avgifterna till inkomstpensionssystemet

Ålderdom utan fattigdom Länk till annan webbplats.

En rapport från PRO visar att äldrefattigdomen i Sverige ökar kraftigt – framför allt bland kvinnor.

Läs mer om rapporten