Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Äldre par på bänk med cykel.

FOTO: Colorbox

PRO:s fond för förbättrade levnadsvillkor för äldre

Stöd PRO:s fond för förbättrade levnadsvillkor för äldre.

Det växande antalet pensionärer och de utmaningar äldre möter i en föränderlig värld kräver ny kunskap och nya lösningar. PRO, Pensionärernas Riksorganisation, vill vara med och bidra till att ny kunskap initieras, stärks och sprids, för att levnadsvillkoren för äldre ska bli bättre.

PRO:s kongress beslutade år 2000 att inrätta en Äldreforskningsfond. Med detta reglemente utökas fondens användningsområde för att fler projekt som bidrar till att förbättra levnadsvillkoren för äldre ska kunna få ta del av fondens medel.

Syfte

Syftet med PRO:s fond är att initiera, stärka och sprida kunskap om forskning, projekt och verksamhet som bidrar till att förbättra levnadsvillkoren för äldre.

Beviljande av ansökningar

PRO:s styrelse beslutar om vilka ansökningar som ska beviljas medel ur fonden. Ansökningar ska beredas av PRO:s kansli och PRO:s AU. Fonden ska användas till att kunskap initieras, stärks och sprids, för att levnadsvillkoren för äldre ska bli bättre.

Ansökan ska utförligt beskriva projektets syfte, innehåll, omfattning och budget. Styrelsen kan, om den så önskar, bjuda in till en muntlig föredragning om projektet. Det ansökta beloppet ska inte överskrida 300 000 kronor. Ansökningar behandlas löpande av PRO:s styrelse under verksamhetsåret.

Projekten har en skyldighet att återrapportera till PRO:s styrelse efter projektets avslutande. Därutöver ska PRO informera medlemmar och allmänhet om vilka projekt som beviljats medel och resultatet av dessa projekt.

Gåvor till fonden

Gåvor till PRO:s fond för att initiera, stärka och sprida kunskap om forskning, projekt och verksamhet som bidrar till att förbättra levnadsvillkoren för äldre kan ges i samband med födelsedagar, jubileer och vid kondoleanser. Ett gåvobevis sänds till den som gåvan avser. Även donationer mottages tacksamt.

Fondens bankgiro är: 581-1385

Fondens tillgångar förvaltas av styrelsens för Pensionärernas Riksorganisation.

PRO:s representantskap får årligen en rapport om hur medlen i PRO:s fond har använts.