A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Sänkt pensionärsskatt 2018 – så påverkas du

Anders Thoré, PRO:s sakkunnige pensionärers ekonomi. Anders Thoré, PRO:s sakkunnige pensionärers ekonomi.

Det blir sänkt skatt för många pensionärer från 2018, om regeringens nya förslag får stöd i riksdagen. Så påverkas du av förändringen.

2017-03-28 PRO:s pensionsexpert Anders Thoré reder ut hur du påverkas av förslaget.

- Lika skatt på lön och pension är en rättvisefråga men löser inte problemet med de låga pensionerna. Det handlar om ett pensionssystem som inte levererar, säger han. 

Varför är det viktigt att sänka skatten för pensionärer?

Lika skatt på lön och pension är en rättvisefråga och något PRO arbetar för sedan lång tid. Därför är det ett efterlängtat besked att regeringen har lyssnat på PRO:s krav och nu vill utradera skillnaden i skatt mellan lön och pension för ytterligare en grupp pensionärer. PRO ser pension som uppskjuten lön och den ska beskattas därefter.

Vilka får sänkt skatt från 2018, enligt regeringens förslag?

Förra året (2016) avskaffades skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer för dem med en pension på upp till 10 000 kronor. Dessutom sänktes skatten för alla med en pension upp till 17 500 kronor. Nu föreslår regeringen:

  • Samma skatt för löntagare och pensionärer med en pension upp till 14 000 kronor.
  • En minskning av skatten på pensioner upp till 30 000 kronor.

Det betyder att alla med en pension över 14 000 kronor i månaden kommer att betala en högre skatt än de som arbetar även i fortsättningen. Har du en pension under 14 000 kr per månad betalar du samma skatt som löntagare med förslaget.

Påverkar sänkt skatt din rätt till bostadstillägg?

Om skatten sänks 2018, så kommer det inte att påverka bostadstillägget, eftersom bostadstillägget beräknas på dina inkomster före skatt.

Som mest får man 200 kronor i månaden i skattesänkning, gör det någon skillnad?

200 kronors skattesänkning löser inte problemen för de med de lägsta pensionerna. Det handlar istället om att pensionssystemet inte fungerar. Pensionssystemet måste förbättras och förstärkas för att ge bättre pensioner.

Vad gör PRO?

Vårt arbete fortsätter med samma kraft. För PRO är det självklart att ska alla ska ha en pension som det går att leva på, redan idag och i framtiden.

Ingen pensionär ska ha en pension under den relativa fattigdomsgränsen (12 000 kr i disponibel inkomst 2016). PRO har arbetat fram en rad förslag för att komma till rätta med detta. Den snabbaste och mest träffsäkra åtgärden är att omgående höja taket i bostadstillägget. Vi kräver att taket höjs till 7 000 kronor och följer hyreshöjningarna.

Det här är åtgärder som går att genomföra här och nu. Men framtidens pensionärer riskerar att endast få ut endast 40 procet av sin slutlön i pensionskuvertet med nuvarande pensionssystem.

Systemet måste förbättras och förstärkas för att ge bättre pensioner.
Läs mer om våra förslag här.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.