A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Så påverkas pensionärerna av regeringens höstbudget

Hand som stoppar mynt i spargris

På morgonen den 21 september presenterades Regeringens budget för 2016. De största satsningarna görs på utbildning och bostäder men det finns också en satsning på äldre i budgeten. Samtidigt finns också förslag som innebär försämringar för pensionärer.

2015-09-21 I samband med att budgeten presenterades intervjuades PRO:s ordförande Christina Tallberg i Expressen TV och i SVT:s Gomorron Sverige. Kolla in klippen genom att klicka på länkarna nedan. För dig som vill veta mer om hur den nya budgeten kommer påverka äldre har PRO:s sakkunniga sammanfattat de viktigaste förändringarna här nedanför.

 Klicka här för att se intervjun med Christina Tallberg i Expresen TV Klicka här för att se intervjun med Christina Tallberg i Gomorron Sverige


Lägre skatt för pensionärer
Förslaget innebär ett förhöjt grundavdrag för alla över 65 år och kommer att upphäva skillnaden i skatt för dem med lägst pensioner. Skattesänkningen innebär alltså mer pengar i plånboken för dem som har det sämst ställt. Dock måste du ha fyllt 65 år innan beskattningsåret, vilket till exempel innebär att de som har sjukersättning fortfarande inte omfattas av principen om lika skatt vid lika inkomst. PRO fortsätter arbetet för att sluta skatteklyftan helt och för att alla pensionärer ska omfattas.

 Läs mer om förändringar kring skatt och pensioner här! 


Efterlängtat bostadsstöd 
Den nya budgeten innehåller också det stöd till bostäder för äldre. Stödet ska stimulera ombyggnation och nybyggnation av särskilt boende och hyresbostäder som riktar sig till personer över 65 år. 2016 satsas 150 miljoner kronor, 2017 ökar det till 300 miljoner och därefter 400 miljoner per år. PRO har räknat ut att det behövs 350 000 bostäder bara för äldre innan 2030. Satsningen ger hopp men räcker inte för att lösa bostadskrisen.


Taket för avgifter i hemtjänsten höjs

Nu avsätts två miljarder per år för att öka bemanningen inom äldreomsorgen ute i landets kommuner. Det är bra både för de äldre och för personalen. Men samtidigt föreslås att taket för avgifter i hemtjänsten kommer att höjas. Från PRO:s sida är vi mycket kritiska mot detta då beslutet innebär att de med störst omsorgsbehov och låga pensioner kommer att få en kärvare ekonomi. Höjningen av bostadstillägget och den skattesänkning som nu ska införas riskerar att ätas upp av höjda taxor.

 Läs mer om förändringar på äldreområdet här! 


PRO får gehör om fallolyckorna

Under den gångna mandatperioden har PRO utmanat regeringen och äldreminister Åsa Regnér att halvera fallolyckorna bland äldre. Regeringen antog utmaningen och har nu avsatt pengar för att sätta igång förebyggande arbete för att få ned antalet fallolyckor.


Stödet till personer med demenssjukdomar stärks

Det handlar främst om en kunskapshöjning. Regeringen satsar också 200 miljoner på en kunskapshöjning inom äldre och funktionshinderomsorgen. 


Gratis primärvård för 85 plussare
Regeringen föreslår gratis primärsjukvård för de som är äldre än 85 år. Vi anser inte att åldersgränser är en bra måttstock för vem som ska få sjukvård. Den som är 72 år och sjuk kan vara i större behov av det ekonomiska stödet. Dessutom är det ett beslut som borde ligga på landstingens och regionernas bord och inte regeringens. 

 Läs mer om förändringar på hälso- och sjukvårdsområdet här!


Regeringens budget för 2016 innehåller en hel del för oss äldre och det känns bra att den viljeinriktningen finns. Nu måste vi se till att följa upp besluten. Vi ska se till att pengarna hamnar där de ska. Det gör vi allra bäst genom att vara aktiva och frågvisa i våra lokala pensionärsråd.

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.