A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Så kan pensionärerna påverkas av partiernas budgetförslag 2018

PRO kommenterar partiernas budgetförslag. PRO kommenterar partiernas budgetförslag.

I regeringens budgetproposition för 2018 finns bland annat förslag om rättvis beskattning mellan pension och lön samt höjt bostadstillägg, som kan förbättra ekonomin för många pensionärer. En titt i oppositionspartiernas budgetmotioner ger besked att även de har lyssnat på PRO:s krav och bland annat har förslag om rättvis skatt.

2017-10-10 Samtliga oppositionspartier ställer sig bakom förslaget att skillnaden i skatt mellan pension och lön ska upphöra. Några av partierna vill förstärka dessa skattesänkningar ytterligare. Kristdemokraterna vill t.ex. att hela skatteskillnaden ska försvinna redan nästa år till skillnad från regeringens förslag, som omfattar pensioner upp till 17 000 kronor per månad år 2018 och först 2020 ska skatteklyftan vara helt borta.

Nya jobbskatteavdrag

Samtliga partier inför samtidigt nya skattesänkningar för dem som jobbar. Det kan innebära att det uppstår nya skillnader i skatt mellan lön och pension. Hur de ska hantera den frågan går de inte närmare in på i sina motioner.

Flera partier vill höja bostadstillägget mer än regeringen. Det gäller exempelvis Liberalerna, som föreslår en höjning av ersättningstaket med 500 kronor per år tills det blir 7 000 kronor år 2020. Centerpartiet är här det enda parti som inte vill att bostadstillägget höjs överhuvudtaget. Istället höjer de garantipensionen med 100 kronor per månad.

Alla de borgerliga partierna motsätter sig helt eller delvis förslagen till stärkt ekonomi för dem med sjuk- och aktivitetsersättning, som föreslås i budgetpropositionen. Moderaterna ställer sig i alla fall bakom den av regeringen föreslagna höjningen av bostadstillägget även för den här gruppen.

Oppositionspartierna finansierar med nedskärningar

Samtliga oppositionspartier finansierar delvis sina reformer med nedskärningar på olika områden i statsbudgeten på mellan 25 och 50 miljarder år 2018. Som vanligt vill Sverigedemokraterna göra kraftiga nedskärningar, 30 miljarder, på migrations- och integrationspolitiken. Det mesta tas från kommunerna, som då får försämrad ekonomi och sämre möjligheter att till exempel höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Det kommer också att leda till höjda kommunalskatter. Eftersom skattesatsen i en kommun är lika för alla drabbas låginkomsttagare, pensionärer t.ex., hårdast av skattehöjningarna.

Ett annat sätt att finansiera skattesänkningar och andra reformer är genom höjd moms, vilket föreslås av flera av oppositionspartierna. Moderaterna höjer matmomsen med två procentenheter. Kristdemokraterna vill genomföra en generell momshöjning med en procentenhet. Även momshöjningar slår hårdast mot låginkomsttagare eftersom momsen är lika för alla.

Anders Thoré 
Sakkunnig pensionsfrågor på PRO.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.