A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Handlingsplan för jämställda pensioner

I dag aviserade Pensionsgruppen att de enats om en plan för det fortsatta arbetet med att minska skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner. PRO tycker att det är bra att pensionsgruppen tar frågan på allvar även om handlingsplanen än så länge innehåller få konkreta förslag.

2017-01-23 Men PRO:s ordförande Christina Tallberg har en del synpunkter på handlingsplanen.

- Statsministern meddelade redan före jul att grundskyddet ska ses över. Det är helt nödvändigt för dagens kvinnliga pensionärer. Garantipension och bostadstillägg måste förstärkas och värdesäkras så att de ekonomiska klyftorna inte ökar, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

- Vi saknar i handlingsplanen förslag att se över marginaleffekterna som så många, främst kvinnor, drabbas av. När inkomstpensionen ökar minskas automatiskt garantipension och bostadstillägg. Över hälften av de kvinnliga pensionärerna har garantipension eller bostadstillägg och resultatet är att de knappt fått någon ekonomisk förbättring, trots höjda inkomstpensioner, säger Christina Tallberg.

I handlingsplanen sägs också att pensionsgruppen kommer att följa utvecklingen och utformningen av tjänstepensionerna. Pensionsgruppens tidigare analys i skrivelsen Jämställda pensioner? har visat att tjänstepensionerna ökar skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner.

- Tjänstepensionerna har så stor betydelse för (o)jämställdheten så det borde leda till konkreta åtgärder: Hur kan den allmänna pensionen förstärkas för att motverka att tjänstepensionen leder till ökade ekonomiska klyftor?, säger Christina Tallberg.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.