A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

PRO:s fortsatta utredning visar fel medlemssiffror även tidigare år

PRO:s fortsatta utredning visar fel medlemssiffror även tidigare år. PRO:s fortsatta utredning visar fel medlemssiffror även tidigare år.

PRO meddelade Socialstyrelsen i januari 2019 att organisationen hade upptäckt ett fel i det digitala medlemssystemet. Detta medförde att PRO redovisade fel antal medlemmar 30/6 2017 (gällande statsbidraget 2018). På eget initiativ har PRO nu genomfört en utredning för att se om felet även funnits tidigare år.

2019-05-09 Organisationen har granskat medlemssiffrorna sedan 2014, året då PRO bytte till nuvarande system.

De inrapporterade medlemssiffrorna för åren 2014, 2015 och 2016 innehåller samma felaktighet som för år 2017, visar granskningen, och detta har PRO meddelat Socialstyrelsen.

För statsbidraget 2015 (gällande medlemssiffror per 30/6 2014) överskattade vi det faktiska antalet betalande medlemmar i storleksordningen 7 000–9 000 medlemmar.

För statsbidraget 2016 (gällande medlemssiffror per 30/6 2015) överskattade vi det faktiska antalet betalande medlemmar i storleksordningen 7 000–9 000 medlemmar.

För statsbidraget 2017 (gällande medlemssiffror per 30/6 2016) överskattade vi det faktiska antalet betalande medlemmar i storleksordningen 9 000–12 000 medlemmar.

Det motsvarar cirka 100 000 kronor per år i felaktigt utbetalda bidrag.

Felet bestod i att personer som ansökt om medlemskap i PRO räknades som medlemmar även om de inte hade betalat medlemsavgiften före den 30 juni, alltså det datum som statsbidragsansökan till Socialstyrelsen räknas från. Felet innebar också att även andra medlemmar som inte hade betalat medlemsavgiften den 30 juni, ändå räknades med i ansökan till Socialstyrelsen.

– Så här ska det inte gå till och vi gör nu allt vi kan för att göra rätt för oss, säger Johanna Hållén, förbundssekreterare PRO.

PRO tar på sig hela ansvaret för felet och kommer att betala tillbaka felaktigt utbetalda bidrag. Socialstyrelsen utreder nu frågan för att se vilka överskjutande summor det handlar om.

– Det är viktigt att vi får ett snabbt beslut i ärendet. Vi har gjort fel och då ska naturligtvis PRO betala tillbaka. Processen får nu ha sin gång, och vi kan bara avvakta Socialstyrelsens beslut, säger Johanna Hållén.

Felet i medlemssystemet är åtgärdat sedan årsskiftet 2018/2019 och PRO har genomfört kontroller för att säkerställa att siffrorna är rätt. Vi har även låtit våra revisorer göra en mer omfattande kontroll av antalet medlemmar än vad som är brukligt. Organisationen är därför trygg med att de siffror som presenterats i ansökan till Socialstyrelsen för 2019 års statsbidrag är rätt.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.