A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

PRO välkomnar regeringens förslag som förbättrar för de sämst ställda pensionärerna

PRO:s ordförande Christina Tallberg. PRO:s ordförande Christina Tallberg.

PRO har under lång tid drivit frågan om höjd garantipension och en höjning av bostadstillägget till Sveriges pensionärer. PRO är positivt till att regeringen lyssnat till kraven, men det behövs fler åtgärder.

2019-02-01 – PRO välkomnar förslaget. Höjd garantipension och höjt tak i bostadstillägget är två frågor PRO kämpat för länge och senast drev inför valet 2018. Fast PRO tycker att detta borde börja gälla redan från och med i år, 2019. Förslaget är tyvärr inte tillräckligt för de pensionärer som har det allra svårast, säger Christina Tallberg, PRO:s ordförande.

I praktiken innebär förslaget att grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad för alla som har en fullt intjänad garantipension. Taket i bostadstillägget höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor för att bättre motsvara dagens hyresnivåer. Regeringens förslag om förstärkningarna i pensionärernas grundskydd ska enligt förslaget börja gälla från 2020.

– Detta gör att pensionärer med låg pension och höga hyreskostnader får en bättre standard. Nu väntar vi också på att inkomstpensionen höjs för personer med låg pension som arbetat ett helt liv och att taket i bostadstillägget fortsättningsvis följer hyresutvecklingen, säger Jan Andersson, 1:e vice ordförande, PRO.

Enligt regeringen omfattas 800.000 pensionärer av förslaget. Regeringen vill även införa ett fribelopp för arbetsinkomster i äldreförsörjningsstödet på 24 000 kronor årligen, så att även dessa personer ska ha möjlighet att förändra sin ekonomiska situation genom arbete.

 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.