A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

PRO välkomnar pengar till välfärdsteknik och fler mobila hemvårdsteam i regeringens vårbudget

Christina Tallberg, ordförande PRO. Christina Tallberg, ordförande PRO.

Regeringen presenterade idag vårbudgeten. Bland annat föreslås 350 miljoner kronor för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen. Det kan handla om digitala trygghetslarm och kameraövervakning hos äldre och sjuka personer.

2018-04-16 PRO har drivit frågan om att välfärdstekniken måste utvecklas i kommunerna och välkomnar sådana riktade investeringar.

–Det är viktigt att äldre själva får inflytande och beslutanderätt hur tekniken används, säger Christina Tallberg, ordförande Pensionärernas Riksorganisation, PRO. Särskilt viktigt är detta för personer med bristande beslutsförmåga, till exempel personer med demenssjukdomar. I de kommunala pensionärsråden finns också kunskap och kompetens som kommunerna måste ta tillvara.

Regeringen bedömer att 400 miljoner behöver tillföras hälso- och sjukvården för att förbättra tillgängligheten och korta köerna.

– PRO välkomnar fler mobila hemvårdsteam, fortsätter Christina Tallberg. Det är oacceptabelt att äldre ska behöva hamna på akutmottagningar för att kompetens och tillgänglighet i den nära vården saknas. Att få en bra vård ska inte vara beroende på var i landet man bor. Mobila team för äldre blir också viktigare när antalet platser på äldreboende minskat kraftigt och fler sjuka äldre vårdas hemma. Att vården fungerar för de här mycket sköra personerna är inte bara viktigt för dem utan också för deras anhöriga.

PRO noterar också att regeringen kommer att remittera ett förslag där skatten på pension i ett första steg 2019 sänks med ungefär hälften av den kvarvarande skatteklyftan, som helt ska vara borta år 2020, vilket tidigare utlovats. PRO har arbetat för lika skatt på lön och pension under många år. 

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.