A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

PRO om budgeten: Vi förväntade oss mer för de äldre

Regeringen presenterade i dag sitt förslag till budget för 2017. PRO reagerar starkt på att det inte finns några skrivningar om en fortsatt sänkning av skatten för pensionärer liksom att bostadstillägget inte höjs. Samtidigt välkomnas kompetenssatsningen inom äldreomsorgen.

2016-09-20 - Skatten på lön och pension ska vara lika. Pension är uppskjuten lön. Det är en stor besvikelse att inga besked ges om ytterligare sänkningar av skatten under mandatperioden, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

- Vi hade, i årets budget, förväntat oss en höjning av bostadstillägget eftersom det har stor betydelse för äldre med låg pension, framförallt ensamstående kvinnor. Det är ett träffsäkert sätt att nå de med de lägsta pensionerna.

- Regeringen presenterar en ny satsning på kompetensutveckling och extratjänster inom äldreomsorgen, tillsammans med SKL och Kommunal.

- Det är oerhört viktigt med kompetensutveckling för medarbetare med tidsbegränsade anställningar inom äldreomsorgen och satsningen på extratjänster ger möjlighet att höja livskvaliteten hos de äldre. Men det är viktigt att det handlar om en komplettering och att personalen får utbildning för sitt arbete, säger Christina Tallberg.

Regeringen höjer också sjuk- och aktivitetsersättningen.

- Det här är en eftersatt grupp som lever på marginalen. Deras ekonomiska situation har inte förbättrats på många år och tillskottet behövs verkligen, säger Christina Tallberg.

Ytterligare förslag som påverkar äldre är möjligheten att skjuta upp reavinstskatten vid bostadsförsäljningen. Det allmänna tandvårdsstödet höjs något så att alla pensionärer nu får samma ersättning. Det har också länge varit känt att kommunerna får en årlig förstärkning av statsbidraget med 10 miljarder kronor per år för att stärka välfärden.

- Förstärkningen av kommunernas statsbidrag måste nu gå till välfärden och komma de äldre tillgodo. Äldre ska känna trygghet i att de får den bästa omsorgen när man behöver den. PRO kommer att bevaka detta genom att vara aktiva i pensionärsråden i kommuner, landsting och regioner, säger Christina Tallberg.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.