A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

PRO kräver utvärdering av pensionssystemet

Curt Persson, PRO:s ordförande (Foto: Lena Dahlström)

PRO kräver en ordentlig utvärdering av hela pensionssystemet men också akuta åtgärder för de som nu lever under fattigdomsstrecket. Det skriver PRO:s ordförande i en debattartikel som sprids i landet.

2015-01-26 I dagarna kommer den första pensionsutbetalningen för 2015. Pensionen höjs i snitt med 100 kronor per månad efter skatt. Samtidigt tvingas många leva på en nivå som ligger under EU:s fattigdomsgräns. De flesta är kvinnor. I Sverige har 140 100 kvinnor med en pension under den gränsen. Pensionssystemet är ohållbart och politikerna måste agera nu.

Det drygt 20 år gamla pensionssystemet vilar på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna. Ännu har ingen utvärdering av systemet skett.

Det finns två viktiga krav att ställa på pensionssystemet. Det ska vara ekonomiskt stabilt och samtidigt ge ekonomisk trygghet åt pensionärerna.

Hittills har all diskussion gällt den ekonomiska stabiliteten. Åtgärder har satts in för att pensionerna ska hålla sig på en så stabil (=låg) nivå som möjligt. Det handlar framför allt om den så kallade bromsen som sänkt pensionerna i flera omgångar.

Det andra kravet har glömts bort. Nämligen den ekonomiska tryggheten för den som är beroende av pensionen för sin försörjning. Systemet är förträffligt för staten. Men knappast för pensionärer. Värst är det för kvinnor.

Med dagens pensionssystem kommer pensionsnivåerna att krypa ner mot cirka 40 procent av slutlönen enligt Pensionsmyndighetens beräkningar.

För att komma till rätta med problemen måste fler arbeta längre. Det är då bra att känna till att vi i Sverige jobbar avsevärt mycket längre än EU-genomsnittet som ligger på 34,7 år medan svenskarnas snitt är 40,4 år. Sysselsättningsgraden för 55–64 åringar är 47,4 procent inom EU medan Sverige ligger på 72,3 procent. Vi befinner oss i en alldeles egen division jämfört med övriga Europa.

Därför är det obegripligt att Sverige dalar i EU-ligan när det gäller pensionsnivåer. Görs inget närmar vi oss den absoluta botten. Mycket beroende på bromsens härjningar. Det kan inte få fortsätta.

Politisk vilja och handlingskraft är vad som behövs. PRO kräver en ordentlig utvärdering av hela pensionssystemet men också akuta åtgärder för de som nu lever under fattigdomsstrecket, där många är kvinnor.

Pensionerna ligger redan i dag på för låga nivåer och det krävs kraftåtgärder för att inte kommande generationer ska drabbas ännu mycket mera av ett otillräckligt pensionssystem.

Curt Persson, PRO:s ordförande

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.