A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

PRO på SKD debatt: Pensionssystemet måste ändras

I morgon, den 1 mars 2017, firar PRO sin 75-årsdag i Malmö. Pensionsfrågan var den viktigaste vid bildandet och är det alltjämt. För 10 år sedan fick vi ytterligare en utmaning då den orättvisa beskattningen av pensionärer infördes.

2017-02-28 Vi har ett pensionssystem som måste ändras i grunden – men för att minska äldrefattigdomen här och nu krävs snabba beslut för lika skatt på lön och pension och en rejäl höjning av bostadstillägget. 

Pensionerna har blivit bättre de senaste 75 åren – men det nya pensionssystemet som infördes under 90-talet har fått konsekvenser vi inte kan acceptera. Idag har över 230 000 äldre en pension under EU:s fattigdomsgräns.

2007 infördes det första jobbskatteavdraget och ett enhetligt inkomstskattesystem ersattes med ett system där skatten är olika beroende på varifrån inkomsten kommer och hur gammal den skattskyldige är. 

När skillnaden var som störst år 2009 betalade den med en genomsnittlig pension nära 10 000 mer i skatt under året. De som varit pensionärer under hela tioårsperioden har därför betalat era tiotusentals kronor mer i skatt än en löntagare med lika inkomst.

Skillnaden i skatt är en av de främsta orsakerna till att de ekonomiska klyftorna mellan pensionärer och löntagare ökat och att allt er pensionärer har en inkomst under EU:s gräns för relativ fattigdom. Tack vare PRO:s och andra organisationers kraftiga protester har skatten för äldre sänkts sex gånger sedan 2009. Men den är fortfarande långt ifrån lika. PRO förväntar sig nu förslag från reger- ingen redan i vårbudgeten.

Men de växande klyftorna beror inte bara på skatten. Vi har idag ett pensionssystem som inte levererar. De senaste
tio åren har inkomstpensionen endast ökat med i genomsnitt 1,4 procent per år. Bland annat beroende på att bromsen 
i pensionssystemet sänkte pensionerna 2010, 2011 och 2014. Garantipensionen har ökat än mindre; 1,2 procent i genomsnitt. Under samma period har lönerna ökat med det tredubbla.

Taket för bostadstillägg har inte höjts sedan 2007, trots att bostadspriserna rusat uppåt. En höjning av taket i bostadstillägget med minst 2000 kr är ett träffsäkert sätt att nå de med de allra lägsta pensionerna. Det är en reform regeringen kan föreslå redan i vårbudgeten, med bentliga anslag. 

Missnöjet med pensionssystemet bland PRO:s medlemmar och resten av landets pensionärer växer. Partierna bakom det nya pensionssystemet som också är representerade i pensionsgruppen har nu ett ansvar att vända utvecklingen. Ett litet steg har man tagit genom att tillsätta en utredning om grundskyddet i pensionssystemet och hur det kan förändras för att bättre följa den övriga inkomstutveck- lingen i samhället. Men inte heller det är tillräckligt.

Det krävs en utvärdering av hela pensionssystemet där såväl den allmänna pensionen med inkomst- och premiepension som tjänstepensioner och eventuella privata pensioner inkluderas. Vi vet att det tar tid. Därför föreslår vi på kort sikt att skatten på lön och pension blir lika och att bostadstillägget höjs. Det skulle göra skillnad här och nu i många äldres liv.

Christina Tallberg, ordförande PRO.

Jan Andersson, ordförande PRO Skåne.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida. Läs alla villkor