A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

PRO: Det ska inte vara olika beskattning på pension och lön

Lön och pension ska beskattas lika, anser PRO. Lön och pension ska beskattas lika, anser PRO.

I ett yttrande till Finansdepartementet är PRO positiva till att grundavdraget förstärks. Men PRO är fortsatt kritiska till att lön och pension inte beskattas lika.

2017-05-17 Pensionärernas Riksorganisation, PRO, har fått möjligheten att lämna ett remissyttrande på Finansdepartementets promemoria Sänkt skatt för pensionärer med förslag att förstärka det förhöjda grundavdraget för äldre.

PRO anser att principen lika skatt vid lika inkomst ska gälla och att beskattningen av pension och lön inte ska skilja sig åt. Vi ställer oss därför bakom förslaget att det förhöjda grundavdraget förstärks så att skillnaden i skatt minskar och att den i praktiken försvinner upp till inkomster på 168 000 kronor. Vi är dock fortsatt kritiska till att det fortfarande är en majoritet pensionärer som kommer att betala högre skatt än löntagare med motsvarande inkomst.

Läs hela remissvaret här!

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.