A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Läs PRO:s remissyttrande angående förlängt anställningsskydd till 69 år

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, har getts möjlighet att lämna ett yttrande över departementsskrivelsen Förlängt anställningsskydd till 69 år (Ds 2018:28). PRO menar att den som kan och vill förlänga sitt arbetsliv ska ha bättre möjligheter att göra det. Därför ställer vi oss bakom förslagen i departementsskrivelsen att höja den så kallade LAS-åldern.

2018-09-21 En höjd LAS-ålder riskerar dock att öka de ekonomiska klyftorna bland pensionärer eftersom stora grupper inte har möjlighet att förlänga sitt arbetsliv och skjuta upp sin pensionering. En nödvändig åtgärd för att motverka de ökande klyftorna är att låta försäkringsskyddet d.v.s. sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringen vara heltäckande upp till LAS-åldern istället för att försämras eller upphöra vid den ålder då rätten till garantipension inträder – idag vid 65 års ålder.

Läs hela dokumentet här nedan:

Förlängt anställningsskydd till 69 år

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.