A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Fråga PRO: Har pensionärer det bättre i Tyskland?

Anders Thoré, PRO:s sakkunnige pensionärers ekonomi. Anders Thoré, PRO:s sakkunnige pensionärers ekonomi.

I media och i sociala forum på internet förkommer ofta uppgifter om att pensionärer har det mycket bättre i Tyskland än i Sverige. Men enligt PRO:s sakkunnige Anders Thoré stämmer det inte. I Tyskland saknas grundskydd som garantipension, samtidigt som få tyskar har tjänstepension.

2017-01-30 Fråga: Jag har flera gånger hört att pensionerna i Tyskland är högre än i Sverige. Stämmer det? 

Svar: Nej, den allmänna pensionen i Tyskland år 2015 var i genomsnitt 822 euro per månad före skatt, vilket motsvarar drygt 8 000 svenska kronor. Svenska pensionärer hade 11 269 kronor per månad i medeltal i allmän pension.

Ojämlik ekonomi:

I Tyskland är ekonomiska ojämlikheten mellan könen större än i Sverige och det märks på pensionerna.
Kvinnor i de gamla förbundsländerna eller före detta Västtyskland har en allmän pension på 580 euro (ca 5 700 svenska kronor) medan män från före detta DDR eller Östtyskland får 1 124 euro (ca 11 000 svenska kr) per månad.

Tjänstepension:

I Tyskland finns heller ingen kollektivavtalad tjänstepension utan det är helt frivilligt för en arbetsgivare att avsätta pengar till detta. Därför är det mindre vanligt med tjänstepension i Tyskland. Endast ca 30 procent av de manliga pensionärerna och ca 15 procent av de kvinnliga pensionärerna har någon tjänstepension (år 2011). 

I de nya förbundsländerna (fd DDR) är det bara 2 procent av männen och 1 procent av kvinnorna som har tjänstepension. År 2011 var den genomsnittliga tjänstepensionen, för dem som har en sådan, 591 euro per månad (ca 5 800 svenska kr) för män och 207 euro (ca 2 000 svenska kr) för kvinnor. 

Motsvarande summor för svenska män och kvinnor är 6 517 respektive 3 308 kronor per månad (2015). 

Garantipension:

I det tyska pensionssystemet finns inte något grundskydd i form av garantipension eller liknande, men det finns en grundförsäkring för äldre i det vanliga sociala skyddsnätet (Sozialhilfe) med en garanterad skälig levnadsnivå.

Är skatten på pensioner lägre i Tyskland än i Sverige?  

Svar: Det stämmer inte riktigt. En pensionär med genomsnittlig pensionsinkomst i Tyskland betalar 19 procent i skatt (2014). I Sverige betalar den som har pension som motsvarar den genomsnittliga allmänna pensionen (11 269 kronor per månad) 16 procent i skatt. Tas tjänstepensionen med är den genomsnittliga pensionen i Sverige ca 16 700 kronor per månad och skatten är då ca 22 procent. 

Är vården gratis för äldre i Tyskland?  

Svar:  Sjukvården: Nej, men sjukvården finansieras på ett annat sätt i Tyskland än i Sverige. 

I Tyskland finansieras hälso- och sjukvård samt tandvård genom sociala avgifter. Besök hos husläkare eller motsvarande är avgiftsfria. 

För läkemedel betalas 10 procent av priset, men högst 10 euro (ca 98 svenska kr). 

Vård på sjukhus kostar 10 euro per dag i avgift. I Sverige brukar patientavgiften för besök i primärvården vara 200 kronor och 100 kronor per dag för vård på sjukhus. 

För dem som är 85 år är besök i primärvården avgiftsfria från 2017. Läkemedel på recept är subventionerat i Sverige och blir billigare ju mer det kostar.

I Tyskland finns ett skydd för dem med låga inkomster, som kan få avgiftsfri vård eller skydd mot oskäliga avgifter. I Sverige motsvaras det av högkostnadsskydden som innebär att en patient betalar högst 1 100 kronor per år för hälso- och sjukvård och 2 200 kronor per år för läkemedel. 

Tandvården:

Fungerar ungefär som i Sverige. Besök hos tandläkare samt bevarande tandvård och tandkirurgi är avgiftsfri i Tyskland. För övriga åtgärder får patienten stå för 20 eller 50 procent av kostnaden enligt en nationell prislista. 

I den svenska tandvården får den som är över 75 ett förhöjt tandvårdsbidrag med 300 kronor per år. Från och med 1 juli 2017 kommer det även de mellan 65 och 75 år till del. 

Det svenska högkostnadsskyddet, i sint tur, innebär att patienten betalar 50 procent av kostnader mellan 3 000 och 15 000 kronor och 20 procent av kostnaden över 15 000 kronor.

Hjälpmedel:

Sverige har inget nationellt system för hjälpmedel och därför är det svårt att jämföra. För hjälpmedel som till exempel hörapparater och rollatorer betalar tyska pensionärer tio procent av kostnaden, men högst tio euro. 

Kostnaden för glasögonglas ersätts genom sjukvårdsförsäkringen men för bågarna betalas fullt pris. Även i Sverige är hjälpmedel subventionerade men med olika mycket runt om i landet, men just glasögon är det bara barn och unga som får bidrag till.

Anders Thoré, PRO:s sakkunnige pensionärers ekonomi.

Källor:

http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/6_Wir_ueber_uns/03_fakten_und_zahlen/03_statistiken/02_statistikpublikationen/02_rv_in_zahlen_2016.html

http://www.oecd.org/publications/oecd-pensions-at-a-glance-19991363.htm

http://www.alterssicherung-in-deutschland.de/asid-2011/

http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/Forschungsberichte/Forschungsberichte-Rente/fb-431-altersicherung-2011-migrationshintergrund.html

http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Sozialhilfe/grundsicherung-im-alter-und-bei-erwerbsminderung.html

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1111&langId=en

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.