A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Endast straffbeskattning i Sverige

Sedan den orättvisa skatten på pension infördes årsskiftet 2006/2007 har PRO återkommande protesterat över hela landet. (Foto: Stefan Bladh)

Inget av de 16 västeuropeiska länder som PRO nyligen undersökt har tagit efter Sveriges straffbeskattning av pensionärer. Inför valet vill PRO nu att de politiska partierna tydligt ska ta ställning för rättvis skatt.

2014-03-03 Det har länge setts som en självklarhet att inkomster ska beskattas lika, oavsett varifrån de kommer. Pension är egentligen uppskjuten lön och bör beskattas på samma sätt som arbetsinkomst.

Så är inte längre fallet i Sverige. Genom jobbskatteavdraget beskattas pensioner högre än inkomst av tjänst.

PRO ställde för fyra år sedan frågan hur situationen såg ut i andra europeiska länder. Redan då kunde vi konstatera att Sverige var unikt – inget annat land beskattade pensionärer hårdare än löntagare, tvärtom betalade pensionärerna i många länder lägre skatt än löntagarna.

PRO har nu följt upp den tidigare undersökningen, genom att studera OECD:s statistik över inkomster och regler för beskattning. Vi har studerat beskattningen i 16 västeuropeiska länder. Har andra länder följt det svenska exemplet och börjat beskatta pensionärerna hårdare?

Svaret på den frågan är ett entydigt nej. Det är bara i Sverige som en genomsnittlig löntagare efter pensioneringen betalar högre skatt än när hon eller han var kvar i yrkeslivet.

Lägre skatt i Tyskland

Det finns skillnader i beskattning mellan löntagare och pensionärer i de flesta länder – till pensionärernas fördel. I Tyskland betalar till exempel den ”genomsnittliga löntagaren” som går i pension 17 procent lägre skatt än som löntagare.

I Sverige betalar pensionären i år 11 procentenheter högre skatt än en löntagare!

Svenska pensionärer straffbeskattas alltså i jämförelse med personer som är kvar i arbetslivet. Är det rätt!? Nej, anser PRO. En Sifo-undersökning vi lät göra för något år sedan visade att 86 procent av svenskarna ansåg det vara fel att pensionärer betalar högre skatt än löntagare.

Vid höstens riksdagsval är var fjärde väljare pensionär. Att avskaffa den orättvisa beskattningen av pensionerna är för oss en stor och viktig valfråga.

Var inte tanken

Den orättvisa beskattningen av pensionerna i kombination med effekterna av den automatiska balanseringen av pensionssystemet, känd som bromsen, medför att det nuvarande pensionssystemet inte fungerar så som det var tänkt.

De politiska partier som stod bakom pensionssystemet hade en grundläggande tanke kring hur det skulle fungera – pensionärer och löntagare skulle ha en likartad ekonomisk utveckling. Men så har det inte blivit.

Bromsen är en mekanism som konstruktörerna av pensionssystemet påstod i praktiken aldrig skulle behöva användas. Men bromsen har slagit till gång på gång. I år sjunker pensionen med nära tre procent.

Orättvis beskattning och ”broms” medför ökade inkomstklyftor mellan pensionärer och löntagare. En hundralapp i pension 2009 är i dag värd 97 kronor. En hundralapp i lön har ökat till 117 kronor. Och skillnaden i faktisk inkomst blir alltså ännu större, i och med att pensionären beskattas hårdare.

Avgör livskvaliteten

Bara för att man gått i pension så slutar man inte tycka att det är viktigt att ungdomar får jobb och att vi kommer tillrätta med problemen i den svenska skolan.

Men lika självklart är att frågor som avgör livskvaliteten för var fjärde väljare får ta plats i valrörelsen.

Från PRO vill vi höra de politiska partierna tydligt ta ställning för rättvis skatt och berätta för oss när det kommer att ske för ökad stabilitet i pensionssystemet.

Curt Persson, ordförande, PRO

Artikeln publicerades i Göteborgsposten den 1 mars 2014

Dela den här artikeln:

Kommentera artikeln

Kommentarer

Den här artikeln har inga kommentarer än.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.