A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Därför får många pensionärer plötsligt sänkt tjänstepension 2018

Anders Thoré, PRO:s sakkunnige i pensionärers ekonomi. Anders Thoré, PRO:s sakkunnige i pensionärers ekonomi.

Många PRO-medlemmar och även andra pensionärer hör av sig till PRO på grund av att de fått besked från KPA Pension eller Skandia att deras tjänstepension sänks. I vissa fall med c:a 800 kronor per månad. "Orsaken är att det är ett äldre tjänstepensionsavtal som ingicks när ATP-systemet fortfarande gällde. Det är bara fack och arbetsgivare som kan ändra i avtalet och det uppmanar vi dem att göra", säger Anders Thoré, PRO:s pensionsexpert.

2018-01-16 En ytterligare förklaring till situationen är de låga allmänna pensionerna. PRO kräver flera åtgärder för att få bukt med situationen.

– Det är ett problem att tjänstepensionen blivit en nödvändighet i vårt pensionssystem. Den allmänna pensionen har urholkats och tjänstepensionerna får därför stor betydelse för många. PRO kräver därför att den allmänna pensionen höjs och ger ekonomisk trygghet och att bromsen avskaffas så den allmänna pensionen inte kan sänkas, säger Anders Thoré.

OBS! SKL har nu lämnat besked om att kompensera alla drabbade pensionärer.

Tjänstepensionsavtalet, PA-KL, är samordnat med det allmänna pensionssystemet och ursprungsavtalet ingicks när vi hade ATP-systemet. Avtalet behövde förändras när det nya pensionssystemet infördes eftersom den totala tjänstepensionen annars skulle förlora i värde i förhållande till den allmänna pensionen.

Vems är ansvaret?

Ansvaret för avtalet ligger på de som har skrivit under det, alltså arbetsgivare och fackförbund. På arbetsgivarsidan är det SKL och Pacta. På den fackliga sidan är det Kommunal, OFR (bl.a. Vision, Lärarförbundet och Vårdförbundet) samt SACO/Akademikeralliansen (flera akademikerfack bl.a. Jusek). Det är dessa parter som också kan att göra eventuella ändringar i avtalet. PRO uppmanar därför parterna att se över avtalet igen.

Regering och riksdag har inget inflytande över detta eftersom det inte är den allmänna pensionen som har sänkts. Det är inte heller Pensionsmyndigheten som har skickat ut beskeden som påståtts i några tidningsartiklar. De som har skickat ut pensionsbeskeden är de bolag som förvaltar tjänstepensionerna – KPA Pension och Skandia. De har heller ingen makt att förändra utan följer bara de regler för beräkning av pensionen som finns i tjänstepensionsavtalen.

Den allmänna pensionen är urholkad

Däremot är det allmänna pensionssystemet en indirekt orsak till att det blir en sänkning och att sänkningen kan bli så stor. Den allmänna pensionen har urholkats och det har gjort att tjänstepensionerna har ökat i betydelse. Tjänstepensionen som tidigare var ett komplement till den allmänna pensionen och grädde på moset har blivit en nödvändighet för att få ekonomin att gå ihop för många pensionärer.

PRO kräver att den allmänna pensionen höjs och ger ekonomisk trygghet. Tjänstepensionen ska inte vara avgörande.

Den så kallade bromsen i pensionssystemet har gjort att det har varit stora förändringar av pensionen från år till år – både nedåt och uppåt. Dessa stora variationer har en stor del i att sänkningen i år blir så stor. PRO:s krav är att bromsen avskaffas och att den allmänna pensionen inte ska kunna sänkas.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.