A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekonomi & pension

Christina Tallberg sätter ljuset på orättvisan med äldrefattigdom i TV4

PRO:s ordförande Christina Tallberg och pensionären Ulla Grandin gästade TV4 Nyhetsmorgon. PRO:s ordförande Christina Tallberg och pensionären Ulla Grandin gästade TV4 Nyhetsmorgon.

231.500 pensionärer i Sverige har en pension under EU:s relativa fattigdomsgräns. Av dessa är 66 procent kvinnor. Det är en oacceptabel siffra enligt PRO. Ordförande Christina Tallberg gästade TV4 Nyhetsmorgon tillsammans med en pensionär för att lyfta frågan i media.

2017-10-12 EU:s gräns för relativ fattigdom ligger år 2016 på 11 830 kronor per månad i disponibel inkomst. Pensionären Ulla Grandin har 10 658 kronor efter skatt i pension och är därmed en av många fattigpensionärer. 

– Man får rätta mun efter matsäck, säger hon i programmet.

Se hela inslaget här genom att klicka på denna länk.

PRO:s ordförande Christina Tallberg berättade att Ullas situation påminner om många andras när Christina Tallberg är ute och träffar medlemmar runtom i landet.
– Det är framför allt kvinnor som drabbas. Det går inte att ångra de val som familjen gjort tidigare som att kvinnan i huvudsak tagit hand om barn och familj och arbetat deltid, säger hon.

Många kvinnor jobbar inom vård och omsorg samt låglöneyrken vilket också har en negativ inverkan på pensionskurvertet. 

– Vi måste förbättra situationen för våra fattiga äldre i dag. PRO har lagt fram många förslag på förbättringar till politikerna och just nu pågår en utredning för att se över garantipensionen. Vi skulle vilja höja taket i bostadstillägget ytterligare, säger Christina Tallberg.

Under året har regeringen presenterat sänkt skatt för pensionärer samt aviserat ett förslag om höjt bostadstillägg.  Men PRO vill se ytterligare förbättringar av pensionärernas situation.

Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.