Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Facebook

Fler äldre ska kunna ta del av Facebook längre. Foto: Pixabay.com.

Kategorier:
Publicerad:

Forskning ser över hur Facebook kan anpassas för äldre målgrupp

Många äldre tillbringar en hel del tid på Facebook för att hålla kontakt med familj, vänner och bekanta. Men när Facebook ständigt förändras i sitt utseende, finns det ett ökat behov av att tillgängliggöra sidan för äldre. Nu har forskare vid Göteborgs universitet utvecklat ett tilläggsprogram som kan förenkla äldres användning av Facebook.

Programmet är en prototyp och heter Klara Facebook. Det fungerar tillsammans med webbläsarna Mozilla Firefox, Microsoft Edge och Google Chrome och är designat utifrån principen om harmoniskt adaptiva användargränssnitt, det vill säga system som kan anpassa och förenkla sig efter användarens behov och förmågor.

– Efter att användaren installerat programmet får hen svara på frågor om hur plattformen används. Genom att följa en steg-för-steg-process hjälper programmet sedan till att ändrainnehåll och utseende baserat på svaren, säger Alexandra Weilenmann, professor i interaktionsdesign.

Samarbete med digitala seniorer

Programmet är en del av en pågående forskningsstudie som ska utvärderas för att se i vilken mån det fyller en funktion för målgruppen digitala seniorer. Utvecklingen har genomförts av en forskargrupp vid bland annat Göteborgs universitet och Chalmers i samarbete med människor över 65 år från den ideella föreningen SeniorNet, vars medlemmar ställt upp på intervjuer och tester.

Målet med forskningsprojektet är att stödja äldres möjligheter att fortsätta använda informations- och kommunikationsteknologi genom design som anpassar sig till människors åldrande.

– Idag gör sociala medier-plattformar ofta precis tvärt om och förändrar regelbundet utseende och adderar nya lager av funktionalitet. För många äldre som vill följa grupper och inlägg blir det alltmer komplicerat och tillslut kan det vara svårt att hänga med, säger hon.

Forskarna i projektet strävar efter att bidra till ett framtida digitalt samhälle som är hållbart, inkluderande och fritt från stereotypa föreställningar om äldre och deras teknikkunskaper.

– Att kunna ta del av sociala medier utifrån sina individuella förutsättningar blir då en viktig del av det pusslet. Därför är också programmet gratis för alla och finns att hämta via projektets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , säger Alexandra Weilenmann.

Källa: Göteborgs universitet.

Text: