Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Intressepolitik

Med cirka 260 000 medlemmar är PRO:s röst stark i samhället. I vårt arbete påverkar vi politiker och andra samhällsaktörer. Vi har ledamöter i kommunernas och regionernas pensionärsråd. Och runt om i landet kämpar tusentals PRO:are i föreningar och distrikt för en bättre situation för pensionärer.

Här är några förbättringar vi har bidragit till:

  • Sänkt skatt för pensionärer.
  • Höjt bostadstillägg.
  • Lagstiftning mot åldersdiskriminering.
  • Utredningar om pensionssystemet.
  • Säkrare läkemedelsanvändning för äldre.
  • Bättre mat i äldreomsorgen.

Även internationellt arbetar PRO för bättre villkor för pensionärer exempelvis via Nordiska samarbetskommittén.

Under sidorna Så tycker vi kan du läsa mer om vad vi arbetar med inom respektive politikområde. Här hittar du också PRO:s rapporter och remissvar inom de olika områdena.