Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Storviksbygden
Brandstation

Välkommen till STORVIKSBYGDEN hemsida

När Storviksbygden startade var det många som tvivlade om föreningens framtid. Detta på grund av att statspensionärerna redan hade en förening på orten med 175 medlemmar. Föreningen tog dock inte in vanliga pensionärer som medlemmar.

En kort sumering om Storviksbygden som startade 1 juli 1968 med 124 medlemmar, vid årsskiftet var det 218st. Starten kännetecknades av en livlig mötesverksamhet. 1973 var medlemssiffran 356st. 1978 jubileumsfest PRO 10-ÅR, intog parkhallen med middag o dans. 1985 var medlemsantalet 290st. 1988 20årsjubileum, 100-talet medlemmar som mötte upp vid Hedängskolan.1995 var medlemmarna
bara 175st, svårt med rekrytering av nya medlemmar. 1999 var fortfarande Lottagården samlingslokal. Idag driver vi ett gym i Storvik där vi har
ett stuiorum för kurser och Boule bana

I dag har föreningen 544st medlemmar.

Storviksbygdens Styrelse

Ordförande
Margareta Stenberg 070-695 31 87

Kassör
Lars Lindborg 076-764 61 19

Sekreterare
Berit Lindqvist 070-253 11 23

Vice ordförande
Christina Berg 070-396 99 47

Vice sekreterare
Marianne Asp 070-646 90 65

Studieorganisatör
Christina Berg 070-396 99 47

Ledamot
Kenny Lindberg 070-585 73 18
Anders Kingdahl 070-241 99 71
Nils-Arne Andersson 070-363 76 44
Åsa Törnström 070 - 363 14 17

Ersättare
Leif Johansson 076-318 36 12
Christer Allström 073 - 897 30 50

Revisorer
Gunilla Persson 070-628 90 46
Anita Thunell 073-625 85 87

Om oss

Här kan du berätta om din förening eller verksamhet.

Här kan ni berätta mer om föreningens verksamhet.