Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

FOTO: Mostphotos

Kontaktombuden välkomnar dig

För att ge dig som ny medlem en bra start har vi särskilda kontaktombud som ser till att alla trivs, kommer in i gemenskapen och kan göra sina röster hörda.

Kontaktombuden är aktiva medlemmar som har i uppdrag att välkomna nya medlemmar och berätta om de olika aktiviteterna i din PRO-förening. När du ska på din första PRO-träff kan du få sällskap av ett kontaktombud.

Kontaktombuden ordnar också olika aktiviteter för att öka gemenskapen i föreningen.

För att alla i föreningen ska få sina röster hörda fungerar kontaktombuden dessutom som en länk mellan medlemmarna och styrelsen. Om du vill att en viss fråga ska tas upp på styrelsemötet eller har idéer om vilka nya aktiviteter som föreningen borde ha kan du be kontaktombudet framföra det till styrelsen.