A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Medlemsförmåner

Sverige bäst i världen för äldre

Kartan visar hur länder är rankade i Global AgeWatch Index.

Sverige är bäst i världen för äldre i en internationell studie som släpps idag. Att Sverige länge haft ett pensionssystem anges som en av förklaringarna. Även pensionärsorganisationerna som PRO omnämns.

2013-10-01 Idag är det FN:s äldredag och då passar organisationen Help Age International på att släppa en global studie över länders förmåga att möta äldres behov.

Bland ett 90-tal länder är det Sverige som toppar listan efter Norge och Tyskland är på tredje plats. Sveriges goda placering förklaras med den långa traditionen att satsa på välfärdsuppbyggnad.

För hundra år sedan var Sverige först med att införa ett pensionssystem. Och i Sverige har äldre goda möjligheter att göra sin röst hörd via pensionärsorganisationerna som PRO.

Inte på första plats

Men Sverige placerar sig inte på första plats inom något av de områden som studien omfattar. I studien har tretton faktorer för äldre bedömts gällande ekonomi, hälsa, sysselsättning och äldrevänlig miljö.

Ekonomi handlar om villkoren i pensionssystemen, andelen fattiga och fördelning av välfärden. Området hälsa rör psykisk hälsa, förväntad livslängd och friska år efter 60 år.

Inom sysselsättning är det hur många som har arbete och hur utbildningsnivån ser ut. Äldrevänlig miljö rymmer sociala nätverk, fysisk säkerhet, rättigheter och transportsystem.  

I studien som omfattar ett 90-tal länder drar Help Age slutsatsen att levnadsförhållanden blivit bättre för fler men att inkomstklyftorna har ökat.

Uppgifterna kommer från bland annat olika FN-organ, Världsbanken och Världshälsoorganisationen WHO.

Ta del av hela undersökningen

Läs PRO:s ordförande Curt Perssons blogginlägg om studien


 

Internationell konferens

Enligt FN:s prognoser kommer världens äldre befolkning vara fördubblad 2050 jämfört med idag. Nästan var fjärde person kommer då vara över 60 år.

I PRO finns en förening, PRO Global, som arbetar med att förbättra den växande äldre befolkningens situation i världen.

Imorgon den 2 oktober arrangerar PRO Global, tillsammans med bland annat Svenska Kyrkan och Help Age, en internationell konferens med anledning av att folkpensionen firar hundra år i Sverige.

Under konferensen blir det föreläsningar om bland annat trygghetssystem i utvecklingsländer och erfarenheter från Sveriges system.

Här kan du följa konferensen live

Ta del av program och mer information om konferensen

Dela den här artikeln:

Kommentera artikeln

Kommentarer

Den här artikeln har inga kommentarer än.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.