Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Ösmo

Årsmötet PRO Ösmo 2023

Ordförande Inga-Britt Brage inledde PRO Ösmos årsmöte med en parentation för våra vänner, som inte längre finns bland oss.

Efter en tyst minut fortsatte Anna Möllerfelt med att läsa en vacker och tänkvärd dikt.

Det var 47 medlemmar som samlats i vår lokal Träffpunkten på Mejerivägen.

Hela lokalen var uppfylld av bord och medlemmar – styrelsen är glad att så många kom.

Mötet leddes av Mona Rudenfeldt som ordförande. Vi har tidigare erfarenhet av Mona och känner oss trygga under hennes professionella ordförandeskap.

PRO Riks har gjort en del ändringar i stadgarna och studieorganisatör behöver inte längre väljas av årsmötet. Rocemarie Beijer avtackades därför med PRO-nål och blommor för sin insats i styrelsen. Men hon kommer att finnas kvar i andra sammanhang.

Vi tycker att nya krafter behövs i styrelsen. Per Wikström har därför valts in som ersättare. Han studerade den intressanta verksamhetsberättelsen för 2022 med stor koncentration under en lång stund. Han kommer att hjälpa Gunnel Svennberg som dataadministratör (ersättare). Per har lovat att lämna information på medlemsmöte om sina tankar och idéer på eventuella verksamheter. Han är utbildad kock, har lagat mat på båtar (militär), leder boule-cirkeln, släktforskar.

Dennis Skoogh har även i fortsättningen ansvaret för hemsidan. Kerstin Modin omvaldes med ansvar för medlemsregistret, Gunnel Svennberg som kassör, Ulla Laiho som sekreterare samt Eva Anderson som ledamot.

Som ordinarie revisor valdes Anna-Lena Lundén och som ersättare Anna Möllerfält och Barbro Stålered. Kontaktombuden är desamma som förra året med Kerstin Modin som sammankallande.

Årsmötet utsåg även en valberedning bestående av Anna Möllerfelt, Rocemarie Bejer och Aina Svensson som sammankallande.

Inga-Britt avslutade årsmötet och tackade Mona för hennes insats. Medlemmarna bjöds på kaffe med dopp men ombads sitta kvar då ett medlemsmöte avseende PRO Sorunda skulle hållas direkt efter årsmötet.

Text och foto Ulla Laiho