Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Arboga

23 november 2021 Budgetmöte

Medlemsmötet började klockan 14.00 i Folkets Park

PRO Arboga genomförde sitt stadgeenliga höstmöte den 23 november i Folkets Park.
På dagordningen stod främst beslut om budget och verksamhet för år 2022. I budgeten lämnade ordförande Ulla Berndtsson en brasklapp angående lokalhyror där inga besked ännu har framkommit om nästa års taxor.

PRO Arboga planerar, förutom en träff varje månad, att också ordna pubaftnar, PRO-café, bussresor till Marieberg/Erikslund samt en dag i Folkets Park med korvgrillning och femkamp. En tanke är också att kunna ha ”Musik vid ån” några gånger under sommaren.
Utöver detta blir det resor, cirklar och andra aktiviteter som så småningom kommer ar att presenteras på hemsidan. Klart är att Lilla PRO-kören startar den 10 januari i ABF:s lokaler i Engelbrektskolan. Kom, ha roligt och sjung med oss!

För övrigt informerade ordförande om årets julfest som sker den 14 december. Anmälan senast den 7 december. Ett förslag är också att delta i årets julmarknad i Ahllöfsparken.

Från ABF kom Lena Gambierazzi och Annika Gustafsson och informerade om några aktuella frågor. Lena berättade om de utbildningar som erbjuds medlemmar utan kostnad i smartphones, plattor, dator och Windows 11. Det är bara att anmäla sig till ABF i Arboga. Annika informerade om de ändringar i reglerna kring statsbidragsdriven folkbildningsverksamhet som gäller från den 1 januari 2022. Studiecirklar ska bl.a. ha en arbetsplan, ledaren ska ha utbildning, närvarolistor blir digitala och kostnadsersättningarna förändras.

Mötet avslutades med sedvanlig lottdragning, uppmaning att gå in på hemsidan för mer information samt ett välkommen till julfesten i december.

 

Lena Gambierazzi och Annika Gustafsson från ABF