Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Västmanlands Län

Gösta Sjöbergs fond

Fonden är under avveckling eftersom Gysinge inte längre ägs av PRO - läs mer nedan

Personer framför träd

Med hjälp av nedanstående dokument kan Ni läsa mer detaljer om fonden samt senaste nytt

 23-03-15 Med anledning av att Gysinge inte längre är i PRO:s ägo pågår ett arbete för att avsluta fonden i sin nuvarande form och i stället avsätta dess medel för att stödja all form av utbildning i PRO Distrikt Västmanlande regi.

22-11-02 Gösta Sjöbergs Fonden har som syfte att bevilja stipendier till PRO-medlemmar i Västmanland för deltagande i kurser samt upprätta gåvobrev vid dödsfall och uppvaktning. Föreningarna har framförallt kunnat söka stipendier för kurser på PRO Folkhögskola i Gysinge, men Gysinge är nu sålt och Folkhögskolan förlägger inte längre några kurser där.

Distriktsstyrelsen har därmed, i samråd med revisorerna, fattat beslut om att fonden tillsvidare är vilande. Beslutet är även förankrat på distriktets höstmöte 17 okt 2022.

Distriktet stoppar därmed också alla in- och utbetalningar från fonden tills vidare och startar nu en utredning om fondens framtid.

I fondens stadgar står det ingenting om fondens eventuella upplösning men distriktet ska undersöka möjligheten att avsluta fonden.

I dagsläge finns det 55 000 kronor i fonden och ett förslag är att överlåta dessa pengar till distriktets studieverksamhet.

Beslut om detta tas vid årsmötet 2023.