Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Storvreta

STYRELSEN INFORMERAR

Trädet på stenen

Foto: Kerstin Wennberg

Styrelsemöte med avstånd, och även digitalt avstånd.

Information från Styrelsens möte 2021-01-11. Restrektionerna har nu skärps ytterliggare. Detta innebär att vi inte kan planera vår verksamhet för våren. Vi beslutade därför att inte ta fram något program för våren. Information om vår verksamhet, som nu kommer att ha en kort framförhållning, lämnas via Infobladet, här på hemsidan under Kalendarium, samt via Facebook. Höstens Friskvårdskort skall lämnas till Åke Wenström eller till någon i styrelsen senast Onsdag 20 Januari. Dragning kommer att utföras på styrelsemöte i Februari. Årsmöte i Februari är framflyttat till obestämt datum. Beträffande studiecirklar återkommer vi efter styrelsemöte i februari. Vi kommer inte att spela någon inomhus boule under vintern. Styrelsen vill också uppmana alla medlemmar att hjälpa valberedningen med namn på personer till styrelsen samt kommittéer och förslag till en ny ordförande.

Nytt informationsblad kommer V02 via mail till Er som registrerat en adress och papper i brevlådan till Er som saknar mailadress.