Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Storvreta

Om oss

PRO Storvreta.

Vi är en organisation som är till för seniorer i alla åldrar.
Vår förening startade den 6 september 1959, och hette då Ärentuna Storvreta pensionärsförening.
Eftersom vi är en lokal förening försöker vi även att vara aktiva när det gäller vårt samhälle, att hålla rätt på vad som händer och sker tex. Vatten, gator, utbyggnad
men också vår bygdens historia, att veta vilka som trampat och brukat våra skogs- och ängsmarker och så vår äldreomsorg som är så viktig. En medlem är med i gruppen för Samråd Äldres Vård (SÄV-gruppen).
Vid våra trivselträffar försöker vi bjuda in olika företrädare för vårt samhälle. Det kan vara tjänstemän likväl som politiker, för att i någon aktuell fråga berätta vad
som kommer att ske. Men själen behöver också påfyllning med musik, författarberättelser, sång, historier eller fakta av olika slag. Det kan gälla motion, mat eller specifika områden tex. Hörsel. Sociala kontakter i form av PUB, Trivselkvällar, Trivselträffar eller utflykter och studiebesök, finns med i vår planering.
Vad som alltid har varit en god social kontakt är våra veckoträffar i olika ämnen. Där vi lär av varandra med en ledare som håller i trådarna. Det är våra medlemmar som styr valen av innehållet i träffarna.
Motion är viktigt och det har vi såsom Boule, Gåfotboll eller Cykelutflykter.
Det här var bara en kort beskrivning av vår verksamhet. Vi utkommer två gånger om året med vårt Program. Där finner Du allt du kan vara med i.
Hjärtligt Välkommen till PRO Storvreta.
Vi försöker också genom vår Facebook grupp hålla kontakten med våra medlemmar.
Har Du frågor ring någon i Styrelsen eller någon av våra ledare för veckoträffarna.
Text: Birgit Ahlgren och Ulf Lindberg