Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Tierp

PRO Tierps historia

Föreningen PRO Tierp startade den 3 oktober 1943 endast ett år efter det att riksorganisationen bildades.

En kommitté bestående av tre personer, herrarna Axel Tränegård, Malte Johansson och Ivar Berlin, hade tillsatts av Tierps Socialdemokratiska Arbetarkommun och Tierps Fackliga Central­orga­nisation med uppgift att försöka starta en pensionärsförening. Vid mötet anslöts sig 14 personer omedelbart till den nybildade föreningen.

Med dessa människors beslutskraft lades grunden till vår pensionärsförening.

De första åren gick verksamheten ganska trögt men vändpunkten kom 1948 då Strömsbergsföreningen med ett 90-tal medlemmar anslöt sig till Tierpsföreningen.

Med­lems­antalet blev då ca 200 personer och de olika aktiviteterna i föreningen ökade i sam­ma takt.

Efter denna medlemsförstärkning har medlemskurvan ständigt pekat uppåt. Idag har föreningen cirka 500 medlemmar.