Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Tierp

Medlemsträff 7 oktober

Sammanträde med PRO Tierp på Möbeln den 7 oktober 2021

Ordförande Gert Berlin häsade ett 60-tal medlemmar välkomna till sammanträdet på Möbeln.

§ 1 Förslag till dagordning.

Dagordningen godkändes av mötet.

§ 2 Val av justerare.

Att justera mötets protokoll valdes Per Axelsson.

§ 3 Förändring av mötets tema.

På grund av pandemin har årsmötet med alla val och omval skjutits upp till årsmötet i mars 2022 .

§ 4 Förtroendevaldas förslag till förändring.

Mötet röstade ja till förslaget på förändringen.

§ 5 Mandattiden förlängs till 2022 för alla förtroendemän .

Mötet godkände förlängningen till mars 2022( till årsmötet.)

§ 6 Medlemsavgiften.

Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2022 skall vara oförändrad 60 kronor.

§ 7Val av valberedning .

Berit Nord som är ensam i valberedningen nu,och eftersom inga flera namn kom upp på mötet , så bordlades frågan till novembermötet. Sista datum för kanditater till valberedningen är då till novembermötet.

§ 8 Boulens verksamheter i vinter.

Verksamheterna för Boulen börjar inomhus på Möbeln den 20 oktober och kostnaden blir då 70 kronor per bana.

§ 9 Bingon.

Bingon börjar den 13 oktober på Björken.Vid för få deltagare så ställs Bingon in.

§ 10 Förändringar av Gymmens förutsättningar.

Gymmets förutsättningar förändras från att inte ha någon lokal på Vårdcentralen och heller inte då någon verksamhet. Avvaktar nu nya budskap om lokal.

§ 11 Vad vill vi med PRO:s verksamheter.

Mötet var eniga om att alla nuvarande verksamheter fortsätter om lokaler finns.

§ 12 Tillkommande frågor.

Distriktsmötets höstmöte.

Mötet beslutade att ledamöterna, Carola Willén, Per Axelsson, och Åke Fredriksson deltar från PRO Tierp på Distriktets höstmöte

Julbord.

En förfrågan till medlemmarna om Julbord var aktuellt i år. Svaren var svävande. Styrelsen tar ställning vid nästa styrelsemöte den 12 oktober.

§ 13 Avslutning.

Ordföranden Gert Berlin tackar alla för en mycket god uppslutning och att vi alla gläds åt att få komma igång igen med våra träffar och aktiviteter..

Birgitta Bergman Gert Berlin Per Axelsson

Sekreterare Ordförande Justerare