Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Tierp

Medlemsträff 23 november

Protokoll fört vid PRO Tierps medlemsträff ( höstmöte) på Nathanaelgåtden 23 november 2021.

§ 1 Ordförande Gert Berlin hälsade alla medlemmar, samt Refrängen med Britta Furenborn och till vård och omsorgschefen Ulrika Stjerngren hjärtligt välkomna till medlemsträffen.

§ 2 Dagordningen godkändes av mötet.

§ 3 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Britta Furenborn.

§ 4 Bokslut för 2020.

Underlag för bokslut fanns på varje bord för genomläsning.

Mötet godkände balans och resultaträkning fär 2020./Bilaga 1 /

§ 5 Budget för 2022

Styrelsens budgetförslag antogs för 2022. /Bilaga 2/

§ 6 Verksamhetschef för vård och omsorg Ulrika Stjerngren informerade om äldreomsorgen i Tierps kommun.

Ulrika berättade bl.a om korttidsvård,växelvård med 15 pl på Vendelgården och 8 pl Weslandia. På Villa Siggebo 35-40 platser uppdelat på 5 pl geropsyk, 9 pl demensvård och 26 på vårdboende.

Stadsbidrag för Covid på 2.5miljoner, 530.000 för arbetsmodellen för sjuksköterskor, 5 miljoner i äldreomsorgslyft från deltid till heltidssjänster samt 8,4 miljoner fö utbildning av sjukvårdsbiträden till undersköterskor och vidare utveckling . Studera på 60% och arbeta 40% är arbetslinjen för de studerande. Meningen är att lägsta utbildning i hemtjänsten skall vara undersköterskor.

§ 7 Gerd Jonsson informerade om aktiviteter inom PRO Tierp.

Gymnastik,promenader ,styrketräning på Vegavallen boulen, sittgympa,släktforskning dans, Sjunga i Refrängen,skrivkurs på ABF och aktivitetsgrupp på ABF.

§ 8 Valberedning.

Berit Nord ordinarie, och Börje Wennberg som mötet valdes in i valberedningen. Men det fattas en person ska vara tre personeri valberedningen. Nu får alla arbeta på att få tag på en person till.

§ 9-10 Kaffe med dopp till Refrängens svängiga visor.

§ 11 Övriga frågor

Julbord. Julbord på Gästis den 10 december kl 17.00. Priset per person 275. som betalas in på PROs BG.

Hemsidan. Styrelsen uppmanar alla att titta in lite då och då på hemsidan för att vara uppdaterad,och att alla som vill meddela aktivitet m.m skall kontakta Lilian Person som är hemsidesansvarig.

§ 12 Mötet avslutas

Mötet avslutades med att Gert tackade alla för en trevlig och givande eftermiddag.

Birgitta Bergman Gert Berlin Britta Furenborn

Sekreterare Ordförande Justerare

Här kan ni berätta mer om föreningens verksamhet.