Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Tierp

Medlemsträff/höstmöte 8 okt

Medlemsträffen/HÖSTMÖTET den 8 oktober
Förslag på dagordning vid PRO Tierps "Höstmöte" måndagen den 8 oktober 2018 kl 13.00 på Nathanaelgården.

Mötets öppnande.

§ 1 Ordförande Gert Berlin, hälsade ett 80-tal medlemmar, och Karl-Erik Barrljung från Länstyrelsen, samt inte minst Trubaduren Pecke Abrahamsson från Enköping varmt välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen.
Höstmötet godkände dagordningen.

§ 3 Val av justerare
Mötet valde Eivor Englund, att justera protokollet.

§ 4 Fsatställande av Budget Budget för 2019.
Höstmötet beslutade, att anta styrelsens budgetförslag inför 2019.

§ 5 Fastställande av medlemsavgift för PRO Tierp 2019
Höstmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift,det vill säga 60 kronor för PRO Tierp 2019.

§ 6 Val av 4 ombud till PRO Distriktets höstmöte 21nov.(Styrelsen harde föreslagit 2 ombud, Eivor Englund och Sören Pettersson)
Höstmötet beslutade att ,välja dessa två, Eivor Englund och Sören Pettersson samt att Kristina Svensk och Barbro Eriksson deltar i Distrikets höstmöte den 21nov 2018

§ 7 Boulens aktivitetsförutsättningar.
Ordförande Gert Berlin hade gjort en skrivelse i samråd med styrelsen till Tierps Kommun om förutsättningarna att bedriva Boulverksamheten i Melins Cykel&Sports lokal, när den nu blir ledig, till dess Möbeln blir färdig efter ombyggnationen. Alla medlemmar på Höstmötet fick ta del av brevet, och

Skrivelsen antogs av PRO Höstmötet den 8oktober .
Bilaga 1

§ 8 Pubafton 19 oktober.
Pubaftonen presenterades för medlemmarna, och anmälan senast den 15 okt till Inger Holmqvist och Åke Fredriksson. Priset för Pubaftonen 200 kronor, då får man höstgryta med dryck, och Trubadur underhållning.Pubaftonen kommer att vara på Björken,och alla i styrelsen hjälps åt med de praktiska.

§ 9 Information om Länstyrelsens aktiviteter, Karl-Erik Barrljung.
Karl-Erik Barrljung gav en utförlig och intressant information om Länstyrelsens alla aktiviteter. Hur Länstyrelser och Kommuner samarbetar vid katastofer som brand,översvämningar,beredskap m.m.

Efter den informationen tog Trubaduren Pecke sin gitarr och spelade och sjöng vackra visor, av kända låtskrivare och författare som Astrid Lindgren, Tore Skogman, Kenneth Gärdestad m.fl. Roligt var, att på varje visa,efter att han spelat och sjungit den, var det frågesport. 10 visor och 10 frågor.

Kaffe med bröd serverades, och lotteridragning.

§ 10 Övriga frågor.
Ingen fråga kom upp.

§ 11 Avslutning
Ordförande tackade alla för en fin och lärorik eftermiddag, särskilt tack till Karl-Erik Barrljung , Pecke Abrahamsson och kaffekommittén.

Pecke bjöd på härlig underhållning med många historier från sitt arbete som polis.

Han hade också en musiktävling som detta glada gäng vann, fr v Birgitta, Berit, Christina, Åke och Ulla (höll i kameran).
Priset var en CD med Peckes egna låtar.

Birgitta Bergman Gert Berlin'

Sekreterare Ordförande

Eivor Englind
Justerare