Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Tierp

Medlemsträff 7 maj

Årets tredje medlemsträff
Till vårt föreningsmöte den 7 maj inbjudit samtliga partier som är verksamma i Tierps kommun för att informera om vad de tycker är viktiga frågor för oss PRO:are i den kommande valrörelsen. På mötet var ett 80 tal PRO:are närvarande.
För oss pensionärer är det av stor betydelse att få kunskap om vad de olika partierna kommer att satsa på de kommande 4 åren.
Samtliga partier tyckte att vård och omsorgsfrågorna var viktiga vilket vi som pensionärer ser som särskilt angeläget.

En annan fråga som kom upp var den planerade avverkningen av alla träden i S:a Esplanaden som planerades. Något som vi pensionärer ser som ett bedrövlig förslag och verkligen uppmanar politikerna att förhindra. Vi fick från flertalet av politikerna positiva besked när det gäller trädens bevarande.
En annan åtgärd från våra politiker var att boenden för oss äldre är prioriterad. Likaså så var det flera av de olika partiernas företrädare som framhöll vikten av utveckling av de Mobila teamen utvecklas i kommunen så att fler av de äldre får tillgång läkarkontakt hemma i sin bostad.
Vår Moderator för aktiviteten på Nathanael Gården var ledamoten i PRO Distriktets styrelse Åke Swahn som på ett utomordentligt sätt ”höll ordning” på de närvarande politikerna.

Som vanligt på våra föreningsträffar så serverades det ”fika” och lotterier fanns med i en trevlig samvaro med våra föreningskamrater.
Birgitta Bergman