Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Uppsala Län

Våra kommittéer

Uppsala Läns kommittéer verkar inom olika områden i vår organisation.
Dessa områden är till stor del grunden för den verksamhet vi bedriver i distriktet.

Per Hansson, sammankallande
E-post: plhansson@hotmail.com
Tel: 070-3232122

Birgitta Österblom
E-post: birgitta.osterblom@telia.com
Tel: 070-4920897

Håkan Ekström
E-post: ekstrom.hakan@gmail.com
Tel: 070-838 16 21

Thommy Myhrberg, sammankallande i medlemsfrågor
E-post: thommy.myhrberg@hotmail.com
Tel: 073-086 85 00

Eva Lööf, sammankallande
Äldrefrågor
E-post: hogsbo.131@gmail.com
Tel: 070-362 37 36

Anita Berger
Bostadsfrågor
E-post: anita.berger43@gmail.com
Tel: 070-819 26 30

Margaretha Magnusson
E-post: margaretha53@outlook.com
Tel: 070-643 87 89

Pär Rickman, styrelsen, trafik och säkerhet
E-post: per.rickman@telia.com
Tel: 070-640 05 29

Gustav Holmlund
E-post: holmlund.gustav@gmail.com
Tel: 070-645 32 01

Jan-Olof Johansson
E-post: johansson471@outlook.com
Tel: 070-642-02-62

Thommy Myhrberg, ansvarig för medlemsfrågor i distriktet
E-post: thommy.myhrberg@hotmail.com
Tel: 073-086 85 00

Utbildare i PRO:s medlemssystem, webb och Microsoft365

Kaija Nyström, sammankallande
E-post: kaija.nystrom@uppsala.pro.se
Tel: 070-9946590

Göran Humling (PRO Västland)
E-post: goran@humling.eu
Tel: 076-1335284

Ingegerd Wåhlin, studieorganisatör
E-post. ingegerd.wahlin@telia.com

Tel: 070-558 09 31