Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Uppsala Län
Gysinge Folkhögskola

PRO Folkhögskola i Gysinge

PROs folkhögskola är till för alla och med fokus på äldre.
Folkhögskolan är unik i världen med sin inriktning mot äldre deltagare.

PRO:s folkhögskola med Pensionärernas riksorganisation som huvudman är en mötesplats för gemenskap, folkbildning och kultur. I våra historiska byggnader vid Dalälven möts människor med olika bakgrunder och förutsättningar för att umgås, fördjupa sina kunskaper och utveckla sina intressen.

Folkhögskolan är öppen för alla med en särskild inriktning mot äldre, vilket är unik i världen. Vi utgår från en kunskapssyn som ser värdet av det livslånga lärandet. Vi tar tillvara på våra deltagares långa livserfarenhet och tar hänsyn till särskilda kunskapsbehov.

PROs folkhögskola i Gysinge är en levande aktör som anordnar många kulturella aktiviteter med bland annat lokala- och regionala artister och föredragshållare som bjuds in till skolan en kväll i veckan. Folkhögskolan stödjer och är involverad i lokala

För att få bidrag ska föreningen kontakta distiktets kassör Kaija Nyström, tel: 070-994 65 90, e-post: ekonomi@uppsala.pro.se