Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Uppsala Län

Studier och konferenser

Personer framför träd

Studier och konferenser

En av distriktets främsta uppgifter är att främja ett nära samarbete mellan distriktet, samorganisationer/samrådsgrupp och föreningar och genomföra gemensam verksamhet och aktiviteter.
Detta sker främst genom utbildningsinsatser och riktade konferenser till förtroendevalda inom Uppsala län.

Våra aktiviteter kan påverkas av Folkhälsomundighetens rekommendationer under pandemin. De kurser och konferenser som vi har fysiskt kan omvändlas till digitala aktiviteter.

PRO:s folhögskola

Folkhögskolan är en utbildnings- och utvecklingsresurs för ledare, förtroendevalda och föreningar. De erbjuder utbildningar som bidrar till att föreningar stärks och utvecklas. Folkhögskolan strävar efter att vara ett nav för PRO:s utbildning och utveckling av organisationens ledare, förtroendevalda och föreningar. Utbildningsinsatserna ökar möjligheterna för hela PRO-rörelsen att påverka och göra förändringar i samhället.