Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Älta

Seniorliv i balans

Här kan du berätta om din förening eller verksamhet.

Seniorliv i balans-cirkel, startar fredagen den 22 september
kl 10 - 12 och håller på 8 gånger.
Innehåll: Vad är ett gott åldrande? Kom med och utforska hur det
går till. Vi diskuterar frågor såsom egenmakt, egenvård, åldrande
och existentiella frågor. Du lär om livet som senior och reflekterar
över din egen situation och delar dina erfarenheter med andra. Du
får kunskap om viktig samhällsservice och äldres rättigheter. Både
yngre pensionärer såväl som äldre är välkomna!
Höstens tider är: 22 sept, 29 sept, 6 okt, 13 okt, 20 okt, 27 okt,
10 nov, 17 nov.
Cirkelledare är Ann-Sofie Rhedin och Gunnel Sjöstedt Karlsson.
Frågor och anmälan senast 8 sept till Ann-Sofie Rhedin, 070 341
32 87, eller rhedin53@gmail.com.