Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Centrala Huddinge

Aktiviteter egna och andras

Personer framför träd

Text

Text

Text

Bakom rubrikerna till vänster hittar du aktiviteter där någon kanske passar dig. Flera av dem är återkommande varje termin, men föreningen tar gärna emot förslag från medlemmar om nya aktiviteter - hör av dig till styrelsen!

Vårprogrammet 2023

Det 12-sidiga programmet är utskickat, men finns också här: Program VT23 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Det kommerockså att finnas tillgängligt på våra månadsmöten samt att hämta på expeditionen - öppettider hittar du på sidan 12 i programmet.

ALLMÄNT OM BOKNING OCH EV. BETALNING AV AKTIVITET
PRO Riks har ambitionenen att ta över föreningarnas manuella arbete med medlemmars bokningar och - i förekommande fall - betalning. Medlem ska logga in på sin Min sida i medlemssystemet och därifrån sköta bokning/betalnig.
Förutom vissa tekniska problem, saknar ett stort antal av vår medlemskrets de förutsättningar som krävs - tillgång till internet och/eller bristande IT-kunskap.
Till dess annat meddelas gäller följande:

ANMÄLAN OCH BETALNING görs till den person och på det sätt som anges för respektive aktivitet i programmet. Gäller det t.ex en RESA så finns regler som måste följas, som kortfattat beskrivs på sidan 7 i programmet, men i sin helhet under rubriken Kulturverksamheter > Resor/Utflykter i vänsterspalten.

VIKTIGT!
För deltagande i någon inomhusaktivitet förväntas Du vara fullt vaccinerad mot Covid! Smitta sprids fortfarande - stanna hemma vid sjukdomssymptom!