Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Ljushult

Järnvägsbygget

År1896 hade ansökan inlämnats till Kungl. Maj:t om koncession för byggandet av en järnväg mellan Borås och Alvesta. Den skulle visserligen ha en annan sträckning mellan Borås och Hillared, men det stod helt klart att en sådan järnväg skulle betyda slutet för Kindsbanan. Kungl. Maj:t ställde som villkor att Borås-Alvesta Järnväg skulle ha kommit överens med Kindsbanan före den 1 maj 1898 hur intrånget skulle kunna minskas. Borås-Alvesta Järnväg föreslog att Kindsbanan köptes in. Kindsbanans bolagsstämma beslöt år 1898 att till BAJ försälja hela Kindsbanan med all rullande materiel fr.o.m. den 1 januari 1899 för 1.000.000:- kronor. Efter avdrag för befintliga skulder återstod 235.000:- kronor att fördela mellan aktieägarna. BAJ förband sig att överta all personal. Sista táget pà Kindsbanan gick den 23 dec. 1902, alltså samma dag som BAJ öppnades. Anläggningsarbetena med Alvestabanan påbörjades år 1899. Byggandet av Alvestabanan 1900-1902 var en av de största händelserna i Ljushults sockens dåtida historia. Rallare från Skåne, Småland, Blekinge och Norrland kom att spränga berg och förtjäna de fantastiska tre kronor om dagen. Även ortens manliga invånare fick tillfälle att förtjäna en slant. Utan gräv- och borrmaskiner byggdes den 267 meter lánga tunnel i Aplared. Socknen fick en ny station kring vilken ett samhälle byggts upp. Detta område var före järnvägens tillkomst en ogästvänlig skogstrakt vid en sjö. Vattnet i sjön tappades ur för att bereda plats för banvall och bangård.
De bergmassor som sprängdes ur tunneln kördes på skottkärror till mosskanten och tippas i sjön. På så sätt höjdes sjöbotten hela 13 meter. Ytterligare två tunnlar sprängdes. Den längsta är Gnosjö Tunneln som är 414 meter lång. Alvestabanan öppnades för allmän trafik den 23 dec. 1902. Statens Järnvägar övertog Borás- Alvesta Järnväg den 1 juli 1940.m föreningens verksamhet.