Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Södermanland

För KPR- 0ch RPR- medlemmar

Onsdagen den 5 april 09.00 – 16.00 på Åsa Folkhögskola

Utbildning för medlemmar i vårt Regionala Pensionärs Råd och
Kommunala Pensionärsrådet.

Medverkar gör Carina Benjaminsson från Riksförbundet, vår distriktsordförande Inger Jonasson Sjödin samt kommittéordföranden Alf Andersson och
Lasse Eriksson samt kommittéledamot Inger Lindfors.

Material (som delas ut på kursen) är våra nya stadgar och handlingsprogrammet, arbetsplanerna för KPR och RPR, dessutom utbildningsmaterial för råden .

Vi vill att någon från var och en av våra nio kommuner tar med sig det kommunala reglementet.

Anmälan ska vara inne till distriktet senast 21 mars per e-post info@sodermanland.pro.se         alternativt telefon 0157-155 90.
Anmäl även om du önskar någon form av allergikost.

Samåk gärna i möjligaste grad.

Kristina Eriksson studieorganisatörer