Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Ärla-Stenkvista

Organisation

Styrelsemöte

Förtroendevalda:


Styrelseledamöter:

Funktion

Namn

Telefon

E-post

Ordförande

Börje Sturesson

070-604 22 92

sturessonborje@gmail.com

Sekreterare

Sven Svensson

070-314 73 51

738svensson@telia.com

Kassör

Jan-Olof Karlsson

072-373 11 10

kola.karlsson@outlook.com

Vice ordf.*

Nisse Fält

079-313 11 44

nisse.falt@gmail.com

Ledamot

Anna-Maria Boman

073-904 12 89

a-mboman@hotmail.com

Ledamot

Ingrid Angeling

073-969 78 88

Ingridangeling@gmail.com

Ledamot

Monica Selegran

070-687 88 98

monicaselegran@gmail.com

Ledamot

Annika Sturesson

070-238 35 29

annika.sturesson@telia.com

* Webbansvarig

Revisorer:

Funktion

Namn

Telefon

E-post

Revisor

Berndt Andersson

070-583 75 12

berndt.andersson@gmail.com

Revisor

Tommy Eklånge

070-990 19 27

eklangesel@gmail.com

Suppleant

VakantValberedning:

Funktion

Namn

Telefon

E-post

Ledamot*

Rolf Pettersson

070-588 16 64

alva@bonobotech.com

Ledamot

Tommy Ljungkvist

070-557 07 66

tommyljungkvist@telia.com

Ledamot

Vakant* Sammankallande

Resekommitté:

Funktion

Namn

Telefon

E-post

Ledamot*

Agneta Bjelkefelt

070-439 89 86

agneta.bjelkefelt@gmail.com

Ledamot

Börje Sturesson

070-604 22 92

sturessonborje@gmail.com

Ledamot

Annika Sturesson

070-238 35 29

annika.sturesson@telia.com

* Sammankallande