Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Skövde

ÅRSMÖTE 2020 / 2021

Förstora bilden

Foto: Sten Ljungström

Dispans stadgarna


Här kan du läsa information om kommande årsmöte.

Något årsmöte kunde inte hållas 2020 då Corona pandemin satte stopp för det.
Vi kommer att från och med nu ha nomineringstid för ny styrelse samt övriga ledamöter i kommittéer för 2021. Vi uppmanar alla att nominera. (Glöm inte att till­fråga de nominerade). Denna nomineringstid avslutas den 1 februari. Den 5 mars kommer handlingarna till ”årsmötet” att finnas på hemsidan, dessa kommer även att finnas på PRO-Gården Skolgatan 2 Skövde på måndagar och onsdagar mellan 10–12 under februari och mars.
Den 5 mars skickar vi ut förslagen till styrelse aktivitetsansvariga vi kommer också att skicka ut förslag till valberedning revisorer och frågan om ansvarsfrihet. Givet pandemins omfattning kommer det att bli svårt att veta hur budget och verksam­he­ten kommer att utvecklas. Ni kommer att få ett formulär angående frågorna kring årsmötet. Detta skall skickas eller lämnas in till PRO-Gården senast 22 mars. Detta upplägg har styrelsen fått sanktionerat av PRO Riks. Styrelsen hoppas att föreningens medlemmar har förståelse för ovanstående

Hälsningar Styrelsen PRO Skövde.
Denna sida uppdaterad. 2021-03-16

Revisionsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Revisionsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2020
Förslag till val årsmöte 2021
Svarsblankett