Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Skara

Förtroendevalda

Styrelsen 2020

Styrelsen med ersättare: Siw Widegren, Ola Geiborg, Inge Dickens, Kim Wennerberg, Lars Johansson, Margareta Andersson, Åke Eriksson, Gun Stridh och Annette Persson (Freddie Wendin ej med på bild)

Styrelseledamöter
Ordförande: Åke Ericsson
Kassör: Gun Stridh
Sekreterare: Kim Wennberg
Studieorganisatör: Lars Johansson
Ledamot: Margareta Andersson
Ledamot: Ola Geiborg
Vice sekreterare: Siw Widegren

Ersättare: Anette Persson
Ersättare: Freddie Wendin
Ersättare: Inge Dickens
Ersättare: Vakant

Revisorer
Ordinarie: Per Olof Guldbrand
Ordinarie: Barbro Ehn
Ersättare: Jan Olof Oskarsson

Pressreferent

Lena Brodin

Kommitèer och övriga uppdrag

Fotokommièe

Freddie Wendin, sammankallande
Ingemar Jönsson

Webbkommitèe

Freddie Wendin, sammankallande
Ingemar Jönsson
Mildred Johansson
Lars Jönsson

Mötesvärdar/biljettförsäljare

B.I Johansson, sammankallande
Helga Andersson
Berith Andersson
Ulla-Britt Bragd
Britt-Inger Andersson
Margareta Andersson

Transportservice

Alf Svensson, sammankallande
Göte Johansson
Stig Abelsson
Freddie Broström
Claes Lund
Lennart Persson

Danskommittè

Gudrun Emihl, sammankallande
Jonny Hellberg
Mildred Johansson
Bengt I Johansson
Stellan Andersson
Sigge Johansson
Arnold Klasson
Ingemar Bäckström
Lennart Andersson
Lennart KG Andersson
Lisbet Larsson
Lisbeth Heimar
Berit Svensson
Kristina Johansson
Sture Ragnar
Kjäll Svensson
Stig Abelsson
Sven-Åke Andersson
Inga Wiklund
Jonny Wejshag
Lena Johansson

Kaffekommittè

Marianne Wilsson, sammankallande
Sonja Lindèn
Lena Geiborg
Lotta Junehagen
Anna-Lena Broström, reserv
Sven-Åke Andersson, reserv
Ann-Christin Andersson, reserv

Resekommittè

Inger Martinsson, sammankallande
Lena Lind

Uppställning stolar och bord

Bernt Hermansson, sammankallande
Alf Svensson
Lennart Andersson
Stellan Andersson

Konsument/Miljökommittè

Laila Svensson, sammankallande
Lena Johansson

Medlemsråd

Ola Geiborg, sammankallande
Peter Ekblad
Bernt Wilsson

Sånggrupp

Lennart Andersson, sammankallande

Trafikombud

Bengt Johansson, sammankallande
Stellan Andersson

Äldresäkerhetsombud

AnettePersson

Teatergrupp

Mona Fryklind

Friskvårdskommittè

Siw Widegren, organisatör

Bouleledare

Claes Lund, sammankallande
Freddie Broström

Bowlingsledare

Kent Ahlström, sammankallande
Britt-Marie Larsson

Seniordansledare

Lennart Andersson, sammankallande
Berith Andersson

Golfledare

Håkan Johansson

Stavgångsledare

Bernt Hermansson
Gullvi Johansson

Vattengympaledare

Bengt Ingemar Johansson, sammankallande
Britt-Inger Andersson
Lisbeth Larsson
Lisbeth Heimar

Qi Gongledare

Lisbeth Hellström

Canasta/Minnesträning

Asta Johansson

Gåfotboll

Jonny Wejshag
Lena Lind

Fanbärare

Eskil Bergenstråle
Claes-Göran Winkvist, ersättare

Försäkringsrådgivare

Christer Svensson

Ombud till PRO: distriksmöteen 2020

Ordinarie, Ordförande
Ordinarie, Kassör
Ordinarie, Sekreterare
Ordinarie, V. ordförande
Ersättare utses av och bland styrelsens övriga ledamöter

Ombud ABF

Ordinarie, Lars Johansson
Ersättare, Göte Sager

Ombud Fokus

Ordinarie, Mona Fryklind
Ersättare, Lena Johansson

Ombud Fonus

Ordinarie, Rolf Strid
Ersättare Åke Eriksson

Valberedning

Lennart Andersson, sammankallande
Sture Ragnar