Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Skaraborg

Foto: Sten Ljungström


Ordföranden har ordet


PRO-distriktet Informerar. December 2020

Då var 2020 snart över och det blev inte alls som vi planerat. Redan i mitten av mars när Covid19 pandemin bröt ut stängde vi ner vårt kansli och Eva fick fortsätta sitt jobb hemi­från. Årsmötet som då var aktuellt fick skjutas på framtiden för att senare genom­föras i sam­band med höstmötet som med de stadge­dispenser som Riksorganisationen antagit genomfördes digitalt den 11 november med ett reducerat antal ombud (ett per förening).

Något andra nummer av Skaraborgsbilagan orkade vi inte med i detta något turbulenta år.

Nu skall vi fira jul och nyår och samla energi inför 2021. Ett år som vi inte vet så mycket om hur det kommer att gestalta sig utan vi får avvakta vad folk­hälso­myn­­digheten och vår riksorganisation ger för signaler.

Vi planerar för att inleda 2021 med ordförandekonferensen den 3 februari som kommer att vara digitalt, och då hoppas jag att alla föreningarna är representerade med ordförande eller annan styrelseledamot.

Tyvärr är kansliet fortfarande stängt men Eva nås på tel. 0500-41 62 20 eller vår mail info@skaraborg.pro.se Dessutom är ni alltid välkomna att kontakta mig på mobilen 070-636 58 20 eller e-post ordf@skaraborg.pro.se

Nomineringar till val vid distriktets årsmöte den 7 april 2021

Valberedningen med Gun Svensson Hova som sammankallande samt Hans Erik Lundkvist Falköping kommer att sända underlaget för nomineringar till uppdrag i distriktet i början av januari och vill ha in nomineringarna senast fredagen den 26 februari. Föreslagna kandidater skall vara tillfrågade.

Trippelskrapet.
Gunvor Sjökvist har nu när alla föreningar lämnat in sina redovisningar för 2020 summerat årets lotteriförsäljning. Trots många inställda träffar och därmed svårare att sälja lotter har en förening ökat sin lottförsäljning. Tyvärr har den totala för­säljningen reducerats till drygt hälften mot ett normalt år, vilket påverkar vår ekonomi negativt.

De nya lotterna för 2021 har äntligen kommit och de har hämtats ut från kansliet efter kontakt med Gunborg.

Tänk på att tipsa medlemmarna om att lotter kan vara lämpliga som julklappar.

Ersättning till föreningarna kommer att vara 8 kr per såld lott under 2021 och distriktet får 3 kr per lott, detta för att vi fortsatt skall ha en bra försäljning.

Julhälsning från studiekommittén.
Britt Marie Brask fick uppleva att den normala studieverksamheten fick ett abrupt slut i och med att Covid19pandemin gjorde sitt intåg. Kommittén som sådan fick gå över till digitala möten via teams med ABFs hjälp. Dessvärre kunde vi ej genomföra några större utbildningsdagar med det traditionella erfarenhetsutbytet som planerat.
Nytt för i år var att studiekommittén har arbetat på ett annat sätt och delat upp närvaron på våra kurser. Det är ganska nytt och vi är lite ovana, men det börjar sätta sig. Även om projektet “Tillsammans mot ensamhet” är avslutat finns all anledning till att fortsätta verka för att minimera den ofrivilliga ensamheten. Mer att läsa om detta finns i PRO informerar december 2020. Vi önskar Er en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT STUDIEÅR!


Öppethållande på PRO-distriktets expedition.
Distriktets expedition är stängd för julfirande fr.o.m. 21 december t.o.m.10 januari 2021


Slutord.

Distriktsstyrelsen tackar alla förtroendevalda i distriktet för engagerade och aktiva insatser i PRO under 2020.

Nu ser vi fram emot 2021 med förhoppning om att vi skall kunna genomföra möten där vi kan sitta tillsammans som vanligt.


Tyvärr ser vi inte några lättnader vare sig i Folkhälsomyndighetens eller vår Riksorganisations rekommendationer när det gäller att samla våra medlemmar till möten. Det innebär att vi troligen får rikta in oss på fortsatt mötas via digitala media i såväl möten som utbildnings- och informationsinsatser.


Håll kontakt med alla våra medlemmar nya som gamla medlemmar så att de blir kvar i PRO.


Slutligen önskar distriktsstyrelsen och vi på expeditionen er alla en riktigt


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

PRO-distriktet Skaraborg.