Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Konsulten

Verksamhet

Föreningarna har följande uppgifter: (enligt PRO,s stadgar)

• Sammanhållning och stöd mellan olika pensionärsgenerationer.

• Gemenskap mellan medlemmarna.

• Verksamhet som tillvaratar medlemmarnas intresse i samhällsfrågor och leder till aktiviteter.

• Studier, friskvård och kulturell verksamhet.

• Bidra till att driva pensionärernas intressefrågor och verka för att öka pensionärernas inflytande.

• Medlemsvård och medlemsrekrytering.