Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Munka Ljungby

Vår historia

PRO Munka Ljungby

 

 

Historik över PRO Munka-Ljungby

Vintern 1958-59 började några att tala om att bilda en pensionärsförening i Munka-Ljungby. Några Munka-Ljungbybor hade varit vid pensionärsmöten i Ängelholm, en förening som startat 15 år tidigare. Den 18 januari 1959 kallades till möte. Initiativtagare var Otto Anderson och Sigrid Kristensson, men vädrets makter hindrade besökarna att komma. På ett nytt möte på Café Centrum den 26 februari anmälde sig 54 personer som nya medlemmar.
Föreningen fick starthjälp tack vare distriktsordföranden Edvin Malmsjö som var inbjuden.
Föreningen skall tillvarata medlemmarnas intressen och ordna med underhållning. Vidare anordnades utfärder till trakter som man kanske inte tidigare besökt. Årsavgiften bestämdes till 4 kr. Året efter höjdes den till 5 kr.
Efter första årets slut var medlemsantalet 99. Men redan 1960 var det 130 medlemmar. Kommunens anslag till föreningen var 200 kronor.
Hjalmar Pärsson skänkte en fana 1961, den kostade 620 konor och finns i vår lokal.
Under åren har vi haft 13 ordförande,12 sekreterare och nio kassörer.
De sista åren har medlemsantalet varit 250, men har gått ner lite och är
nu drygt 200.
Problemet som blir är att det är så svårt att få nya som vill vara med i styrelsen.
Vi har under åren firat jämna 10 år med fester och jubileum på olika ställen.
Ett stort tack till alla som ställt upp och hjälpt till vid fester, träffar och jubileum.
På hösten 1959 startade syföreningen som upphörde 2016.
Sånggruppen började 1965. Vi sjöng i många år men slutade när det inte fanns någon körledare. Vi var 24 de sista åren och vi sjöng på de flesta vårdhemmen runt om i Ängelholms kommun samt i kyrkan.
De aktiviteter vi haft är korgflätning , mosaik, vävning, porslinsmålning, pärlbroderi, läskurser, promenader, gymnastik och boule. Vi har även haft bingo, canasta, whisky och vinkunskap och filmkvällar, kurser i data , släktforskning och mobiler. En uppskattad kurs har "Munka Förr och Nu" varit. Resor har alltid varit populärt, särskilt "Ut i det Blå" . För några år sedan läste vi om flera landskap och sedan åkte vi till dessa. Nu gör vi mest dagsresor, men har även åkt till Tyskland, Danmark och Norge. Många har deltagit i luncher till olika ställen med god mat.
Vi har medlemsträffar varje månad, utom juli månad. Pubafton med dans, julfest med Lucia och påsklunch med god lax. Utflykt med korvgrillning som har förekommit på olika platser såsom Lunnamöllan, Tåstarp och nu sist på Heagården.
Nu i Coronatider har vi tvingats ställa in flera aktiviteter och medlemsträffar.
Boule kör vi hela somrarna tillsammans med SPF. Det gör vi även med Café på måndagar som vi har dukat upp utomhus i det vackra höstvädret. Men sedan är vi inomhus med Café.